ADPT

Microsoft Azure Webinar : ปรับต้นทุนให้เหมาะสมด้วย Microsoft Azure

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้ที่สนใจด้าน IT เข้ารับฟัง on-demand webinar (รับชมย้อนหลังได้) ในหัวข้อ “ปรับต้นทุนให้เหมาะสมด้วย Microsoft Azure”

ในการดำเนินธุรกิจ อาจจะมีเหตุการณ์ที่เราสามารถคาดเดาได้ และบางเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ล่วงหน้า อาทิ น้ำท่วม ไฟดับ เหตุชุมนุม และภัยธรรมชาติอื่นๆ แต่ธุรกิจยังคงต้องดำเนินต่อไป การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น แปรผันตามความต้องการของธุรกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นที่จะต้องดูแลให้เหมาะสม

ในหัวข้อสัมมนานี้ ท่านจะได้รับชมข้อมูลดังต่อไปนี้

  • การประหยัดต้นทุนด้วยการประยุคต์ใช้คลาวด์
  • เรียนรู้วิธีสมดุลระดับการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความต้องการที่แปรผัน
  • โมเดลทางธุรกิจแบบ “OPEX” คือทางออกที่เหมาะสมในการลงทุนเทคโนโลยีคลาวด์
  • ปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วย Microsoft Azure Advisor

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ https://info.microsoft.com/AP-AzureMig-WBNR-FY20-04Apr-15-DealwithcrisiswithMicrosoftAzure-SRDEM19077_LP02OnDemandRegistration-ForminBody.html


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

UOB สนับสนุน SMEs ไทย นำทัพโซลูชันที่ตอบโจทย์จาก The FinLab ปรับธุรกิจสู่ Smart Business ในงาน ASEAN SME TECH SUMMIT 2021

ท่ามกลางภาวะวิกฤตจาก COVID-19 นั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วโลกสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ท่ามกลางความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกชั่วขณะ UOB ในฐานะของธนาคารที่เป็นผู้นำการให้บริการแก่ธุรกิจ SMEs และมีเครือข่ายทั่วภูมิภาค ร่วมกับ The FinLab ผู้ร่วมขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีไปใช้โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี เพื่อช่วยเหลือธุรกิจในการเดินทางสู่โลกดิจิทัล จัดงานสัมมนาออนไลน์ ASEAN SME TECH SUMMIT 2021 เพื่อให้ธุรกิจ SMEs ทั่วอาเซียน ได้รู้จักกับนวัตกรรมโซลูชันใหม่ๆ ที่จะเข้ามาตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ให้ก้าวสู่การเป็น Smart Business อย่างเต็มตัว ขณะเดียวกัน ยังช่วยผลักดัน SMEs ไทย ปรับตัวทางดิจิทัลผ่านโครงการ Smart Business Transformation อีกด้วย

[Guest Post] แคสเปอร์สกี้เผยสถิติครอบครัวในเอเชียแปซิฟิกเกือบครึ่ง (49%) ซื้อ-เช่าดีไวซ์เพิ่มเติมให้ลูกเรียนรู้ออนไลน์

การสำรวจล่าสุดของแคสเปอร์สกี้ ดำเนินการโดยบริษัทวิจัย Toluna ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2021 ผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกอบด้วยผู้ปกครองและครู 517 คน และเด็กที่กำลังศึกษาออนไลน์อยู่ 64 คน ระบุความท้าทายทางเทคนิคที่ครอบครัวต้องเผชิญระหว่างการเรียนรู้ทางไกลที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ พบว่าครอบครัวในเอเชียแปซิฟิกจำนวนหนึ่งในสองหรือ …