Ingram SUSE

ขอเชิญร่วมงานออนไลน์ AWS Hybrid Cloud Workshop Series – ASEAN เรียนรู้การสร้าง Hybrid Cloud กับ AWS

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Cloud Engineer, Data Center Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วม Webinar ในหัวข้อเรื่อง “AWS Hybrid Cloud Workshop Series – ASEAN” จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเรียนรู้และร่วมทำ Workshop สำหรับการสร้างระบบ Hybrid Cloud ด้วย VMware Cloud on AWS และ AWS Outposts ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020 สำหรับเนื้อหาเริ่มต้น และวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020 และวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020 สำหรับเนื้อหาขั้นสูง โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

AWS Hybrid Cloud Workshop Series – ASEAN

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: AWS Hybrid Cloud Workshop Series – ASEAN
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
ภาษา: ไทยและอังกฤษ

ขอเชิญร่วมงาน AWS Hybrid Cloud Workshop Series เพื่อเรียนรู้นิยามของ Hybrid Cloud ที่แท้จริงพร้อมวิธีการนำไปใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ พร้อมรับฟังประเด็นสำคัญด้านข้อกฎหมายและแนวโน้มในประเทศไทยที่ต้องพิจารณาในการทำ Hybrid Cloud และรับเอกสารสุดพิเศษ “AWS Public Sector Hybrid Cloud Playbook” เพื่อนำไปใช้ศึกษาเป็นแนวทางสำหรับการใช้งานบริการ Cloud ในหน่วยงานภาครัฐหลังเข้าร่วม Webinar ในแต่ละหัวข้อ

ใน Webinar นี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Hybrid 101 สำหรับเรียนรู้แนวคิดและเทคโนโลยีเบื้องต้นเกี่ยวกับ Hybrid Cloud และ Technical Deep Dive สำหรับเจาะลึกเทคโนโลยี VMware Cloud on AWS และ AWS Outposts สำหรับใช้ในการสร้างระบบ Hybrid Cloud โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตามต้องการ

กำหนดการ

  • Hybrid 101 เรียนรู้แนวคิดและเทคโนโลยีเบื้องต้นเกี่ยวกับ Hybrid Cloud จาก AWS วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 – 11.30 (ภาษาไทย)
  • Technical Deep Dive: VMware Cloud on AWS เรียนรู้และทดลองสร้าง Hybrid Cloud ด้วย VMWare Cloud on AWS วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020 เวลา 9.30 – 10.15 (ภาษาอังกฤษ)
  • Technical Deep Dive: AWS Outposts เรียนรู้และทดลองสร้าง Hybrid Cloud ด้วย AWS Outposts วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020 เวลา 9.30 – 10.15 (ภาษาอังกฤษ)

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ทันทีที่ https://pages.awscloud.com/APAC-public-OE-asean-hybrid-cloud-workshop-series-2020-reg.html?sc_channel=em&sc_campaign=%7b%7bprogram.name%7d%7d&sc_medium=em_%7b%7bcampaign.id%7d%7d&sc_content=REG_webinar_wwps&sc_detail=aseanhybridcloudworkshopseries&sc_geo=apac&sc_country=mult&sc_outcome=reg&trk=em_apac_inv_ttt โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] NIDA จับมือไอแอม คอนซัลติ้ง นำ HR Technology ต่อยอดสร้างความรู้บุคลากร ขับเคลื่อนสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำเอาองค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการนำเอา HR Technology ช่วยขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

[Guest Post] หัวเว่ยเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์โซลูชันอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ ช่วยเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ไอซีทีของมหาวิทยาลัยไทยและภาคองค์กรธุรกิจให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ หัวเว่ยจัดงาน Huawei Asia Pacific IP Club Carnival 2021 ภายใต้หัวข้อ “พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนอนาคตใหม่ให้วงการ” พร้อมเผยว่าโซลูชันด้านการสื่อสารและส่งข้อมูลจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจะช่วยกลุ่มองค์กรธุรกิจรวมถึงสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้สามารถสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความยืดหยุ่น …