AWS เปิดตัว Amazon EKS Anywhere แบบ GA

AWS เปิดตัว Amazon EKS Anywhere บริการติดตั้ง Kubernetes แบบ On premise แบบ GA แล้ว

Amazon EKS Anywhere เป็นการต่อยอดจาก Amazon Elastic Kubernetes Service ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งาน Kubernetes บน Infrastucture VMware vSphere ของลูกค้าได้เอง โดยบริการนี้จะมาพร้อมเครื่องมือในการติดตั้งและบริหารจัดการ Cluster Lifecycle ช่วยให้องค์กรสามารถใช้งาน Hybrid Cloud ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถบริหารจัดการผ่าน Amzon EKS console เพื่อตรวจสอบการทำงานของ Kubernetes cluster ได้ นอกจากนี้ EKS Anywhere ยังรองรับการทำงานร่วมกับ 3rd party หลายตัว เช่น Flux, Flux Controller, eksctl และ Cilium

ผู้ที่สนใจสามารถใช้งาน Amazon EKS Anywhere ได้แล้วในทุกๆ Region ที่ Amazon EKS เปิดให้บริการ นอกจากนี้ Amazon ยังเปิดตัว Amazon EKS Connector แบบ Public Preview อีกด้วย ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเชื่อมต่อ Kubenetes Cluster ที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว เช่น Cluster ที่ติดตั้งเองบน Amazon EC2 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการผ่าน Amzon EKS Console ได้

ที่มา: https://siliconangle.com/2021/09/08/amazon-eks-anywhere-launches-general-availability/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

[Guest Post] Aruba เปิดตัววิวัฒนาการขั้นถัดไปของสถาปัตยกรรมระบบสวิตช์

Aruba CX 10000 Series Switch พร้อมกับ Pensando จะส่งมอบระบบเครือข่ายที่มีความสามารถสูง พร้อมสำหรับการเพิ่มขยาย เสริมบริการด้านความปลอดภัย สำหรับศูนย์ข้อมูลของธุรกิจในระดับองค์กร

[Video] “ดูโฮม” สามารถปฏิวัติรูปแบบในการบริหารธุรกิจในการจัดการสินค้าและดูแลมาตรฐานได้อย่างไร

การนำโซโลชันจาก SAP มาใช้ และการให้ Atos มาเป็นผู้ดูแลและพัฒนาจัดการระบบ ช่วยให้ “ดูโฮม” สามารถปฏิวัติรูปแบบในการบริหารธุรกิจในการจัดการสินค้าและดูแลมาตรฐานได้อย่างไร