CDIC 2023

เงินเดือนเฉลี่ยใน 10 ตำแหน่งงาน “Blockchain Technology”

เทคโนโลยีบล็อคเชนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และยังสร้างโอกาสทางอาชีพในตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่ยังต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเข้ามาขับเคลื่อนผลงาน บางตำแหน่งงานต้องการความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคระดับสูง ในขณะที่บางตำแหน่งงานอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านเทคนิคเลยก็ว่าได้
Credit: ShutterStock.com
แน่นอนว่าทุกอาชีพล้วนแต่มีตำแหน่งบทบาทหน้าที่และค่าตอบแทนที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตามในทุกตำแหน่งนั้นเป็นผู้เล่นที่สำคัญในการผสานความรู้ความเชี่ยวชาญกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานให้ประจักษ์ ความยากง่ายในศาสตร์ความรู้พื้นฐานเฉพาะด้านผนวกเข้ากับประสบการณ์ที่สะสมชั่วโมงบินจนแข็งแกร่ง แต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน แต่ละตำแหน่งงานก็ต้องการคุณสมบัติความรู้ความสามารถของคนทำงานเฉพาะด้านที่แตกต่างกันไป เรามาดูตำแหน่งงาน บทบาทหน้าที่ และค่าตอบแทนเฉลี่ยที่นำเสนอโดย Glassdoor
 
1. Blockchain Full-stack Developer
 
Blockchain Full-stack Developer ตำแหน่งนักพัฒนา blockchain full-stack มีหน้าที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานและโปรโตคอลทั้งหมดของแพลตฟอร์ม blockchain ซึ่งจะต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง เพื่อความเข้าใจทั้งการออกแบบและใช้งาน end-to-end software functions ใช้ประโยชน์จากหลายๆ เทคโนโลยี เพื่อดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลของ Glassdoor เงินเดือนประจำปีเฉลี่ยของนักพัฒนาบล็อคเชนอยู่ที่ 101,827 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
 
2. Blockchain Solution Architect
 
Blockchain Solution Architect มีบทบาทที่สำคัญและมีส่วนร่วมการวางแผน การออกแบบ และการพัฒนาเฟรมเวิร์กแบบ decentralized platform architecture ความรับผิดชอบหลักของสถาปนิกบล็อคเชนนั้นจะรวมถึงการพัฒนาความปลอดภัยและสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลสำหรับแพลตฟอร์มบล็อคเชน ทำงานร่วมกันกับนักพัฒนาบล็อกเชนและวิศวกรซอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุด ตำแหน่ง Blockchain Solution Architect เป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับชั้นนำในอุตสาหกรรม ดังนั้นค่าตัวจึงค่อนข้างสูง จากข้อมูลของ Glassdoor เงินเดือนพื้นฐานเฉลี่ยของสถาปนิกโซลูชันบล็อคเชนอยู่ที่ 104,459 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
 
3. Blockchain Analyst
 
Blockchain Analyst ตำแหน่งนักวิเคราะห์บล็อคเชน มีบทบาทในการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าระบบบล็อคเชนมีประสิทธิภาพเพียงใด ค้นพบและจัดการกับประเด็นที่ต้องปรับปรุง และเสนอกลยุทธ์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของแพลตฟอร์มบล็อคเชน ตำแหน่งนักวิเคราะห์บล็อคเชนค่อนข้างใหม่ จากข้อมูลของ Glassdoor ตำแหน่งนักวิเคราะห์บล็อคเชนสามารถทำเงินได้ถึง 82,083 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
 
4. Blockchain Project Manager
 
ในวัฏจักรการพัฒนาบล็อคเชน ตำแหน่ง Blockchain Project Manager หรือ ผู้จัดการโครงการบล็อคเชน จะดูแลภาพรวมกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดตัวโครงการ ดังนั้น ตำแหน่ง Blockchain Project Manager จึงจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ทางเทคนิครอบด้าน โดยมีบทบาทหน้าที่หลักในการเป็นตัวเชื่อมรอยต่อระหว่างผู้พัฒนาโครงการและลูกค้า เพื่อให้มีข้อมูลของขอบเขตโครงการเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับแต่ละบทบาทตำแหน่งผู้เล่นภายในโครงการ จากข้อมูลของ Glassdoor ตำแหน่ง Blockchain Project Manager สามารถสร้างรายได้สูงถึง 112,177 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
 
5. Legal Consultant
 
Legal Consultant ตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมายบล็อกเชน เป็นผู้เล่นที่มีบทบาทความสำคัญของการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายที่ชี้นำทางอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อคเชนเป็นอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการบล็อคเชนนั้นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายอุตสาหกรรมทุกประการตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มและเปิดตัว
 
นอกจากนี้ ตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายบล็อกเชนยังให้คำแนะนำในการสร้างและจัดโครงสร้างข้อเสนอสกุลเงินดิจิทัลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบล็อกเชนของประเทศด้วย จากข้อมูลของ Glassdoor ตำแหน่ง Legal Consultant ที่ปรึกษากฎหมายสามารถสร้างรายได้สูงถึง 84,448 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
 
6. Community Manager
 
Community Manager ตำแหน่งผู้จัดการชุมชนบล็อกเชน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและจัดการผู้ชมที่สนใจในโครงการบล็อคเชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท ช่วยผสานให้บริษัทบล็อคเชนสามารถติดต่อกับนักลงทุน ผู้ขาย และสมาชิกผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ดังนั้น ผู้จัดการชุมชนบล็อกเชนจะเป็นคนที่ตอบทุกคำถามของลูกค้าเสมือนตัวแทนบริษัท ซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ Blockchain อย่างละเอียดอ่อน จากข้อมูลของ Glassdoor ตำแหน่ง Community Manager สามารถสร้างรายได้สูงถึง 75,506 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
 
7. Blockchain Software Engineer
 
Blockchain Software Engineer ตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์บล็อคเชน มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับทีมของผู้พัฒนาที่เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา blockchain-based decentralized application สำหรับใช้งานในระดับองค์กร ดังนั้น ตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์บล็อคเชน จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเป็นสำคัญ เช่น ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากข้อมูลของ Glassdoor ประมาณการเงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์บล็อคเชนอยู่ที่ 105,803 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
 
8. Blockchain Quality Engineer
 
Blockchain Quality Engineer ตำแหน่งวิศวกรคุณภาพของบล็อคเชน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานข้อผิดพลาดใดๆ ที่พบในระบบไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานบนพื้นฐานการรับประกันคุณภาพเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มบล็อกเชนได้รับการทดสอบ การรับรอง และพร้อมที่จะเปิดตัวแล้ว จากข้อมูลของ Glassdoor เงินเดือนเฉลี่ยของวิศวกรคุณภาพบล็อคเชนอยู่ที่ 84,150 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
 
9. Blockchain UI/UX Designer
 
Blockchain UI/UX Designer ตำแหน่งนักออกแบบ UI/UX ของบล็อกเชน มีบทบาทหน้าที่ในการออกแบบอินเทอร์เฟซที่มีเอกลักษณ์เฉาะตัว น่าดึงดูดความสนใจ ใช้งานง่าย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานที่ยอดเยี่ยม จากข้อมูลของ Glassdoor เงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่งนักออกแบบ UI/UX ของบล็อกเชนอยู่ที่ 80,764 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
 
10. Blockchain Writer
 
Blockchain Writer ตำแหน่งนักเขียนบล็อกเชน มีหน้าที่สร้างเนื้อหาในรูปแบบบทความที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับชมเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ จากข้อมูลของ Glassdoor เงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่งนักเขียนบล็อกเชนอยู่ที่ 45,000 ถึง 60,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

AWS ปล่อยชิปใหม่ Trainium 2 สำหรับงาน AI และ Gravition4 ปลดล็อกจำกัดของงานแบบเดิม

สำหรับงาน re:invent ของ AWS ฝั่งของชิปที่ขาดตลาดเป็นอย่างมากก็น่าสนใจไม่น้อย ซึ่ง AWS ได้เปิดตัวเตรียมส่ง Trainium 2 ลงสนามพร้อมวัดผลกับงาน AI ที่กำลังมาแรง นอกจากนี้ยังเปิดตัว Gravition …

AWS ออก S3 Express One Zone ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 10 เท่า

ที่งาน re:Invent เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการปล่อยบริการใหม่ออกมาจำนวนมา ซึ่งหนึ่งในหมวดที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็คือ S3 Express One Zone โดยเมื่อเทียบกับ S3 แบบเดิมแล้วทาง AWS ชี้ว่าสามารถให้ประสิทธิภาพได้สูงขึ้นถึง 10 เท่า …