Aruba Webinar: วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบ New Normal 31 ก.ค. 2020 – 10.00น.

HPE Aruba และ LannaCom ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบ New Normal” ภายใต้สภาวะ COVID-19 ทำให้ภาคการศึกษาต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ ระบบเครือข่ายเช่นเดียวกัน ต้องพร้อมสนับสนุนการเรียนแบบใหม่ให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางไกล การลดปริมาณความหนาแน่นของผู้เรียนต่อพื้นที่ หรือ ห้องเรียนแบบผสม (Blended Learning) ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแม้ว่าเป็นการเรียนแบบออนไลน์ก็ตาม ระบบเครือข่ายของคุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยัง

ร่วม webinar กับเราในวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบ New Normal
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
กำหนดการ Webinar:
10:00 – 11:30 11:30 Trend ของระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไปหลัง Covid-19
– การเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
– การมีระบบเครือข่าย และระบบ infrastructure ที่รองรับ online learning
ไปพร้อมๆกับการเรียนแบบ classroom learning
– Aruba UXI ตอบโจทย์อย่างไร?
– Case Study ที่น่าสนใจมากมาย
11:30 – 11:45 Q&A session
11:45 – 12:00 Feedback Form

ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และทีมงานจาก LannaCom
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 300 คน
ภาษา: ไทย

Hybrid Learning วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบนิวนอร์มอล
ภายใต้สภาวะ COVID-19 ทำให้ภาคการศึกษาต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ ระบบเครือข่ายเช่นเดียวกัน ต้องพร้อมสนับสนุนการเรียนแบบใหม่ให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางไกล การลดปริมาณความหนาแน่นของผู้เรียนต่อพื้นที่ หรือ ห้องเรียนแบบผสม (Blended Learning) ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแม้ว่าเป็นการเรียนแบบออนไลน์ก็ตาม ระบบเครือข่ายของคุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยัง?

  • รูปแบบการเรียนใหม่ๆ ภายใต้สภาวะนิวนอร์มอล (Blended Hybrid Learning)
  • การเตรียมเครือข่าย และระบบ infrastructure ให้พร้อม
  • รู้จักกับระบบอัตโนมัติภายใต้ Zigbee หรือ Bluetooth ของ Aruba UXI
  • การมีเครื่องมือสำหรับประเมินในเรื่องของ User Experience ต่อการใช้งาน Wi-Fi ในการรองรับการใช้งานจากคนจำนวนมากๆ
  • ความเสถียร ความฉลาด(AI) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังแก้ปัญหาได้รวดเร็ว รู้ได้ล่วงหน้าถึงปัญหาที่จะเกิด อีกทั้งยังมีระบบในการทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ Interactive ไม่สะดุด

มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมระบบ Infrastructure สำหรับการทำ Hybrid Learning ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ LannaCom ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!!ที่ https://event.lanna.co.th/event/aruba โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Orbx ได้เปิดตัวสนามบินภูเก็ต (VTSP) สำหรับ Microsoft Flight Simulator แล้ว

สนามบินภูเก็ต มีความหนาแน่นที่สุดอันดับ 2 ของประเทศไทย จึงมีเครื่องบินและสายการบินมาเยี่ยมเป็นประจำไม่ขาดสาย ในแต่ละปีมีผู้โดยสารกว่า 16 ล้านคนที่เดินทางผ่านประตูท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับชายหาดที่งดงาม ดื่มด่ำกับธรรมชาติเขตร้อน และเมืองที่มีชีวิตชีวาในความเป็นเกาะฝั่งอันดามัน  

Eaton จับมือกับ Microsoft ด้านเทคโนโลยี grid-interactive

การร่วมมือกันทำงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์ใหม่ระหว่าง Eaton และ Microsoft ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน