CDIC 2023

Amity จับมือสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นลงนาม โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ [Guest Post]

กรุงเทพฯ 20 มิถุนายน 2566 แอมิตี (Amity) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นนำที่ขับเคลื่อนชุมชนดิจิทัลและประสบการณ์แห่งโลกโซเชียล และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology: TNI) ภูมิใจที่จะประกาศถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและประสบการณ์การทำงานจริงสำหรับนักศึกษา ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมบริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบคลาวด์ (Software-as-a-Service: SaaS)

การลงนาม MOU ครั้งนี้แสดงถึงเจตจำนงร่วมกันของทั้งสององค์กร เพื่อส่งเสริมกรอบการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งการเรียนรู้ทางวิชาการบูรณาการเข้ากับการฝึกงานในระดับมืออาชีพ นักศึกษา TNI จะได้รับโอกาสพิเศษในการประยุกต์ใช้ความรู้ ตลอดจนได้รับประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจากสภาพแวดล้อมของโลกแห่งการทำงานจริงผ่านโครงการดังกล่าว ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในอุตสาหกรรม SaaS

Amity ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม SaaS จะขยายการสนับสนุนเพื่อยกระดับตลาดแรงงาน Amity มอบโอกาสการฝึกงานแก่นักศึกษา TNI โดยมีจุดประสงค์คือ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะทักษะให้นักศึกษาผู้มีความสามารถได้ฝึกฝนและจุดประกาย ได้รับความเข้าใจเชิงลึกภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ความร่วมมือดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Amity ในการบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์รุ่นต่อ ๆ ไป

เอเลโอโนรา วาเลนตี (Eleonora Valenti) รองประธาน ผู้บริหารฝ่ายบุคคล Amity กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นสำหรับโครงการความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในครั้งนี้ เรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมนักเรียนให้สามารถประกอบอาชีพที่มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานการเรียนรู้เชิงวิชาการเข้ากับประสบการณ์การทำงานภาคปฏิบัติ ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับพันธกิจของเราในการบ่มเพาะความสามารถและสนับสนุนการเติบโตให้กับอุตสาหกรรม SaaS”

รศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี TNI กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่า “การลงนาม MOU ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับสถาบันของเรา การผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัท Amity นั้นช่วยให้เราได้มอบโอกาสอันล้ำค่าให้แก่นักศึกษาของเราในอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนการเติบโตของพวกเขาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ เรามั่นใจว่า ความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมแกร่งข้อเสนอด้านการศึกษาของเรา ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงที่จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม SaaS”

โครงการความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่าง Amity และ TNI นี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาแห่งอนาคตที่สดใสสำหรับนักศึกษาและอุตสาหกรรม SaaS ในองค์รวม ด้วยการผสานความรู้เชิงทฤษฎีเข้ากับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ความร่วมมือนี้จะช่วยหล่อหลอมผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ช่วยขัดเกลาพวกเขาให้มีทักษะและความชำนาญที่จำเป็นต่อการเติบโตในสภาพแวดล้อมแห่งการทำงานที่ไม่หยุดนิ่ง “การฝึกงานที่ Amity เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง เป็นการเปิดประตูสู่ภูมิทัศน์ระดับโลกของอุตสาหกรรม SaaS สภาพแวดล้อมที่ทั้งมีความหลากหลายและเป็นพหุวัฒนธรรมของเรานั้นช่วยเป็นหน้าต่างที่ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสกับมุมมองและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ” วาเลนตี กล่าวเสริม

###

เกี่ยวกับ Amity

แอมิตี (Amity) เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นนำที่ขับเคลื่อนชุมชนดิจิทัลและประสบการณ์แห่งโลกโซเชียล ซึ่งมีแอมิตีโซเชียลคลาวด์ (Amity Social Cloud: ASC) เป็นแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์เรือธงของ Amity ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ รวมถึงนักพัฒนาสามารถเพิ่มโซเชียลฟีเจอร์แบบ plug-and-play ลงในแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลใด ๆ ก็ตามได้อย่างง่ายดาย ในตลาดแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่ทั้งเฟื่องฟูและพลุกพล่าน สิ่งนี้ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์และการตลาดสามารถสร้างชุมชน ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม สนับสนุนการรักษาลูกค้า ไปจนถึงสร้างรายได้

หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ Amity ที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของตนให้กลายเป็นชุมชนดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาผ่านโซเชียลฟีเจอร์แบบสำเร็จรูป โปรดติดต่อที่นี่

เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นก่อตั้งโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2550 ส.ส.ท. เริ่มโครงการสถาบันเทคโนโลยีไทย-นิจิ ในปี พ.ศ. 2548 TNI เริ่มจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน 4 คณะ “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มุ่งมั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและ วิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง เพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคมโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม” ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่นี่


About chanphen

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …