Amazon เข้าซื้อกิจการ E8 Storage ผู้พัฒนาโซลูัน NVMe-over-Fabrics All Flash Storage สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการ Cloud

Globes หนังสือพิมพ์ธุรกิจของ Israel ได้ออกมาเผยถึงการเข้าซื้อกิจการของ E8 Storage บริษัท Startup ด้าน NVMe-over-Fabrics All Flash Storage โดย Amazon ที่ยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าอย่างเป็นทางการ

Credit: E8 Storage

E8 Storage นี้เป็นธุรกิจ Startup ที่มุ่งพัฒนา Software สำหรับโซลูชัน All Flash Storage โดยอ้างว่าเทคโนโลยีของ E8 Storage นี้มีความเร็วกว่า Storage อื่นๆ ในตลาดที่เป็น Hardware ถึง 10 เท่า และยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า ซึ่งโซลูชันดังกล่าวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจองค์กรและผู้ให้บริการ Cloud โดยเฉพาะ

E8 Storage ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2014 โดยที่ผ่านมามีการระดมทุนรวมกันไปแล้วทั้งสิ้น 18 ล้านเหรียญหรือราวๆ 540 ล้านบาท และมีพนักงานประมาณ 25 คน

Globes เผยว่าหลังจากการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้แล้วเสร็จ ทีมงานทั้งหมดของ E8 Storage นั้นจะถูกรวมเข้าไปเป็นสว่นหนึ่งของทีม Amazon Web Services หรือ AWS ใน Tel Aviv โดยมีการคาดการณ์ว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้น่าจะมีมูลค่าราวๆ 50 – 60 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 150 – 180 ล้านบาท แต่ไม่มีการคาดเดาใดๆ ว่าเทคโนโลยีของ E8 Storage จะถูกนำไปใช้อย่างไร รวมถึงเว็บไซต์ของ E8 Storage ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกแล้วในเวลานี้

ที่มา: https://www.storagereview.com/aws_to_acquire_e8_storage


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

อนาคตของระบบเครือข่ายภายใน Data Center โดย HPE Aruba

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณไญยวิทย์ กังใจ Presales Consultant …

ภาวะเงินเฟ้อที่ร้อนจัด ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม “ชิป” พร้อมใจกันร่วงลงกว่า 35%

ท่ามกลางเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นตลาดชิปทั่วโลกร่วงลง หลังจากผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ Micron Technology มีรายรับต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มากสำหรับไตรมาสปัจจุบัน