Black Hat Asia 2021

[Guest Post] Server Load Balancer สามารถช่วยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างไร?

ในอดีตเราจำเป็นต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการส่งมอบบริการให้กับลูกค้าของเรา โดยปกติเรามีความต้องการและคิดไว้ว่าหากเราสามารถมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถให้ประสิทธิภาพได้มากและสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการเช่นการให้บริการใดๆ และให้บริการลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

 

อย่างไรก็ตามหากมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียว มักจะเกิดข้อกังวลที่สำคัญ 2 ข้อคือ

 

  1. เซิร์ฟเวอร์มักมีข้อจำกัดอยู่เสมอ

หากธุรกิจของคุณกำลังเติบโต เกิดผู้ใช้งานใหม่เป็นจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้น วันหนึ่งๆ เว็บไซต์ของคุณจะถึงขีดจำกัดของความสามารถในการรองรับการใช้งานทำให้เกิดการส่งมอบประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ใช้งานของคุณ

  1. อาจเกิดความล้มเหลวจากจุดเดียว

ตัวอย่างเช่น ปัญหาไฟฟ้าดับหรือปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หากเซิร์ฟเวอร์เดียวของคุณให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ลูกค้าของคุณก็อาจจะไม่เข้ามาใช้บริการของคุณอีกต่อไป

และนี่ก็เป็นปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อคุณมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียว ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างมากแล้วก็ตาม

 

หากคุณมีความสงสัยในหัวข้อเหล่านี้

  • Server Load Balancer สามารถช่วยได้อย่างไร?
  • ประโยชน์ของการใช้ Server Load Balancer
  • การทำงานภายในของ Server Load Balancer
  • การปรับแต่ง Server Load Balancer ของคุณ

 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) : https://www.alibabacloud.com/blog/how-can-a-server-load-balancer-help-your-website-or-application_596419

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าชม Thailand Content Hub ได้จากลิงค์นี้

https://int.alibabacloud.com/m/1000190403/

 

 

About Maylada

Check Also

[Guest Post] บริษัท SOSECURE เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Threat Intelligence พัฒนาโดยคนไทย มากความสามารถ ในราคาที่จับต้องได้

ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับซึ่งเราก็คงจะเห็นกรณีศึกษากันหลายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ถูกพูดถึงมากขึ้นและ Framework นึงที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากคือ Cybersecurity Framework จากสถาบัน NIST (National Institute Standard and Technology) ที่เน้นแนวคิดเรื่องการของตรวจจับให้เร็วและตอบสนองไวดังนั้นเทคโนโลยีที่จะตรวจจับการโจมตีหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ดีและสามารถทำงานร่วมกับทีมSOC (Security Operation …

[Guest Post] CU-as-a-Services พร้อมให้คำปรึกษาและบริการ IBM QRadar SIEM Solutions

CU-as-a-Services พร้อมให้คำปรึกษาและบริการ IBM QRadar SIEM Solutions เพราะปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญ และการใช้ AI หรือ ML ก็สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว