[Guest Post] Server Load Balancer สามารถช่วยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างไร?

ในอดีตเราจำเป็นต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการส่งมอบบริการให้กับลูกค้าของเรา โดยปกติเรามีความต้องการและคิดไว้ว่าหากเราสามารถมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถให้ประสิทธิภาพได้มากและสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการเช่นการให้บริการใดๆ และให้บริการลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

 

อย่างไรก็ตามหากมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียว มักจะเกิดข้อกังวลที่สำคัญ 2 ข้อคือ

 

  1. เซิร์ฟเวอร์มักมีข้อจำกัดอยู่เสมอ

หากธุรกิจของคุณกำลังเติบโต เกิดผู้ใช้งานใหม่เป็นจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้น วันหนึ่งๆ เว็บไซต์ของคุณจะถึงขีดจำกัดของความสามารถในการรองรับการใช้งานทำให้เกิดการส่งมอบประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ใช้งานของคุณ

  1. อาจเกิดความล้มเหลวจากจุดเดียว

ตัวอย่างเช่น ปัญหาไฟฟ้าดับหรือปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หากเซิร์ฟเวอร์เดียวของคุณให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ลูกค้าของคุณก็อาจจะไม่เข้ามาใช้บริการของคุณอีกต่อไป

และนี่ก็เป็นปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อคุณมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียว ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างมากแล้วก็ตาม

 

หากคุณมีความสงสัยในหัวข้อเหล่านี้

  • Server Load Balancer สามารถช่วยได้อย่างไร?
  • ประโยชน์ของการใช้ Server Load Balancer
  • การทำงานภายในของ Server Load Balancer
  • การปรับแต่ง Server Load Balancer ของคุณ

 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) : https://www.alibabacloud.com/blog/how-can-a-server-load-balancer-help-your-website-or-application_596419

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าชม Thailand Content Hub ได้จากลิงค์นี้

https://int.alibabacloud.com/m/1000190403/

 

 


About Maylada

Check Also

[Guest Post] บริหารจัดการข้อมูลภายใต้แนวคิด GRC : Governance, Risk and Compliance ด้วย IBM OpenPages with Watson

สถานการณ์โรคระบาดได้ขับเคลื่อนโลกออนไลน์ แต่การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลเป็นตัวเปลี่ยนเกมส์ในการเชื่อมโยงผู้คนในช่วงโรคระบาด บริการทางการเงินก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว บริษัทต้องปรับปรุงระบบและกระบวนการให้สามารถจัดการกิจกรรมออนไลน์ และการไหลของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนั้นอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการ และเครื่องมือสำหรับ การกำกับดูแล(Governance),  ความเสี่ยง(Risk)  และการปฏิบัติตาม(Compliance) หรือ GRC เป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้น ในขณะที่บริษัทพยายามคาดการณ์ถึงความเสี่ยงใหม่ๆ …

[Guest Post] พาองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation ด้วยการใช้ kintone

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานภายในองค์กรมากขึ้น ผู้ใช้งานอาจจะประสบปัญหาความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน ความล่าช้าของข้อมูล บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันได้ หรือบางองค์กรมีนโยบายทำงานจากที่บ้าน (Work from home) สลับกับทำงานที่ออฟฟิศ ทำให้การสื่อสารระหว่างการทำงานคลาดเคลื่อนได้ เทคโนโลยีจึงถูกพัฒนาไปตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน จึงขอแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น …