Alibaba Cloud เปิดดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ 3 แห่งในจีน ใช้หุ่นยนต์ช่วยดำเนินการและดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักข่าว Synced China รายงานถึง Data Center ใหม่ 3 แห่งของ Alibaba Cloud ที่เพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในดาต้าเซ็นเตอร์ทั้ง 3 แห่งนี้ Alibaba วางแผนที่จะวางเซิฟเวอร์กว่าหนึ่งล้านเครื่อง

Credit: Alibaba Cloud

Data Center แห่งใหม่ 3 แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองหนานทง หางโจว และอูหลานฉัปในประเทศจีน เป็น Data Center ที่ Alibaba Cloud เรียกว่า Super Data Centre ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการจัดการพลังงาน มีระบบ Intelligence และหุ่นยนต์ในการทำงานและดูแลรักษาระบบตลอด 24 ชั่วโมง โดยในการสร้าง Data Center ใหม่ Alibaba หวังว่าจะช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนา Infrastructure ในพื้นที่

ปัจจุบัน Alibaba Cloud มีดาต้าเซ็นเตอร์มากกว่า 100 แห่งใน 22 พื้นที่ทั่วโลก โดยในจำนวนนั้นจัดเป็น Super Data Center 5 แห่ง ในอนาคต Alibaba วางแผนที่จะสร้าง Super Data Center เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่งทั่วประเทศจีน

ในปีงบประมาณ 2019 ที่ผ่านมา Alibaba Cloud มีรายได้มากกว่า 40,000 ล้านหยวน (ประมาณ 178,900 ล้านบาทไทย) และในเดือนเมษายนที่ผ่านมา Alibaba Cloud ก็ได้ออกแถลงถึงแผนการลงทุนมูลค่ากว่า 200,000 ล้านหยวน (895,000 ล้านบาท) ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการบนคลาวด์ เซิฟเวอร์ ชิป ระบบเครือข่าย และดาต้าเซ็นเตอร์ในช่วง 3 ปีข้างหน้านี้


ที่มา: https://syncedreview.com/2020/08/01/alibaba-cloud-deploys-three-new-super-data-centre-to-invest-us28-billion-in-infrastructure/


Check Also

Office365 มีปัญหาเพราะ false positive ของ SNORT บน Meraki

รายงานเคสกลุ่มแรกๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของ Office356 ได้ มาจากภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย (EMEA) Microsoft ได้ทำการตรวจสอบปัญหาที่ผู้ใช้บางรายในภูมิภาค EMEA ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ Microsoft Office365 บางรายการได้ …

AWS, Splunk และพันธมิตรกว่า 15 ราย ร่วมเปิดตัวมาตรฐาน Open Cybersecurity Schema Framework

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กว่า 15 ราย นำโดย AWS และ Splunk ร่วมเปิดตัวมาตรฐาน Open Cybersecurity Schema Framework ช่วยในการรับมือการโจมตีจากภัยคุกคาม