ADPT

7 เหตุผล ทำไมต้องมีระบบ Governance & Compliance Manager

แม้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการความเสี่ยงจะมีบทบาทมากขึ้นทั้งในกระบวนการทางธุรกิจและการตัดสินใจขององค์กร แต่ข้อมูลด้านความเสี่ยงภายในหน่วยงานกลับมีความจำกัดในการจัดการและการใช้งานร่วมกัน ก่อให้เกิดปัญหาการฉ้อโกงและความล้มเหลวในการบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดต่างๆ บทความนี้ SAS Software (Thailand) ได้ออกมาอธิบายถึง 7 เหตุผลว่าทำไมองค์กรต้องมีระบบ Governance & Compliance Manager เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น

1. บริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น

Governance & Compliance Manager ช่วยให้องค์กรสามารถเห็นภาพรวมของความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ (Operational Risks) และช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจในการบังคับใช้ข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ ส่งผลให้สามารถระบุปัญหาและจัดการความเสี่ยงเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนการตัดสินใจ

Governance & Compliance Manager ช่วยให้องค์กรเข้าใจความเสี่ยงครอบคลุมทุกมุมมองแบบ 360 องศา ทั้งในเรื่องของ Compliance, Risk Exposure และ Obligation รวมไปถึงช่วยแสดงภาพการเชื่อมโยงกันระหว่างการกำกับดูแล ข้อบังคับใช้ต่างๆ ตัวชี้วัดความเสี่ยง และ KPI ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้ดียิ่งขึ้น

3. ยกระดับการประเมินให้ดียิ่งขึ้น

Control Frameworks เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการประเมินให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่บันทึกในระบบจากการทำงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารความเสี่ยงสายธุรกิจ และผู้ดูแลกระบวนการเชิงธุรกิจ สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ความเสี่ยง ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้นได้

4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้วยการผสานการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ดูแลด้านความเสี่ยง ผู้ดูแลด้านกฏหมายและข้อบังคับ และผู้ตรวจประเมิน จะช่วยลดโอกาสเกิดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจ

5. บริหารจัดการ Policy Lifecycle (วัฏจักรการสร้างนโยบาย)

Governance & Compliance Manager มี Workflow สำหรับสนับสนุน Policy Lifecycle แบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้าง การสื่อสาร การนำไปใช้ การเฝ้าระวัง การอัปเดต ไปจนถึงการยกเลิกใช้นโยบาย ผู้ดูแลด้านกฎหมายและข้อบังคับสามารถจัดการนโยบายให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลและข้อบังคับต่างๆ จากภายนอกได้

6. จัดการเหตุไม่พึงประสงค์และแผนการรับมือ

Governance & Compliance Manager ช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจพบความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการอุบัติใหม่ และสามารถติดตามหาสาเหตุของความเสี่ยงเหล่านั้น ช่วยให้องค์กรสามารถนิยามและวางแผนรับมือกับเหตุไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

7. วางแผนและการจัดการการตรวจประเมิน (Audit)

ช่วยให้การวางแผนตรวจประเมินและการบริหารจัดการด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในแต่ละรอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงวางแผนการดำเนินการที่พึงกระทำต่อหลักฐานที่ตรวจพบได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ทำให้มั่นใจว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกจะถูกติดตามและตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง

รู้จัก SAS® Governance and Compliance Manager

SAS® Governance and Compliance Manager เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและกลยุทธ์แบบบูรณาการ ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินขององค์กร ตั้งแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือและการตลาด (Credit & Market) ไปจนถึงความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ (Operational Risks) โดยสามารถเชื่อมโยงกระบวนการด้านความเสี่ยง มาตรการควบคุม เหตุไม่พึงประสงค์ และนโยบายเข้าด้วยกัน ช่วยให้องค์กรมีการกำกับดูแล (Governance) ที่ดียิ่งขึ้น และทำให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมาย

คุณสมบัติเด่นของ SAS® Governance and Compliance Manager คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกและเป็นระบบ รวมไปถึงการพัฒนาแผนรับมือความเสี่ยงเพื่อจัดการและติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ยกระดับขีดความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร ทั้งยังช่วยตรวจจับและป้องกันการละเมิดข้อบังคับและนโยบายขององค์กรได้อีกด้วย ช่วยให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจนั้นอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น สอดคล้องตามกฏหมายและข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAS® Governance and Compliance Manager ดาวน์โหลดเอกสาร “สร้างความเชื่อมั่นในการใช้นโยบายและการจัดการความเสี่ยงด้วยการเชื่อมโยงองค์กรของคุณไ้ว้ด้วยกัน” ได้ด้านล่าง


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Comarch Wealth Management: Software สำหรับทีมที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคาร ช่วยบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าได้ด้วยข้อมูลและ AI

อีกหนึ่งบริการใหญ่ที่เหล่าธนาคารและสถาบันการเงินต่างขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นในประเทศไทยนั้น ก็คือบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าของธนาคารหรือ Wealth Management ที่ทำให้ธนาคารได้พลิกบทบาทจากการเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลเงิน มาสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถตอบโจทย์ที่แตกต่างกันไปด้วยการออมและการลงทุนที่เหมาะสมนั่นเอง แต่การให้บริการเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโจทย์ของลูกค้าแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปตามเป้าหมายและสถานะทางการเงิน รวมถึงวิธีการคิดและการวางแผนนั้นก็ยังมีหลากหลาย ดังนั้นในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าได้ ทางธนาคารเองก็ต้องมีระบบที่ดีเพื่อช่วยที่ปรึกษาทางการเงินหรือ Relationship Manager ของธนาคารในการวางแผนเหล่านี้แก่ลูกค้าคนสำคัญ Comarch …

Microsoft เผยบริการ Phishing-as-a-Service เกี่ยวพันกับหลายเหตุการโจมตี

Microsoft ได้ออกมาจับตาเกี่ยวกับขบวนการที่ให้บริการ Phishing-as-a-Service โดยมีความน่ากังวลในหลายประเด็น