สรุปแนวโน้มทางด้าน IT ของธุรกิจ SMB ในปี 2018

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่ายและ Data Center ชื่อดัง ออกรายงานสรุปแนวโน้มทางด้าน IT ของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง (SMB) ในปี 2018 รวมไปถึงผลกระทบต่างๆ จากการมาถึงของยุคดิจิทัล โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้

Credit: ShutterStock.com

1. กระบวนการเชิงธุรกิจจะถูกปรับให้ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจ SMB ของแต่ละอุตสาหกรรมจะเริ่มมองหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการเชิงธุรกิจของตนให้ดีกว่าเดิม พร้อมนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการและทำให้ธุรกิจของตนเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในวิธีที่จะถูกนำมาใช้ ได้แก่ Machine Learning และ AI

2. ความมั่นปลอดภัยจะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ

รายงาน Tech Budgets 2018: A CXO’s Guide ของ Tech Pro Research ระบุว่า ในปี 2018 SMB ส่วนใหญ่จะเน้นลงทุนทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ฮาร์ดแวร์ และบริการบนระบบ Cloud โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับแผนก IT ความมั่นคงปลอดภัยจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด คิดเป็น 53%

3. การลงทุนด้านเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้น

IDC พยากรณ์ไว้ว่า SMB จะลงทุนทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางด้าน IT สูงถึง $668,000 ล้าน ภายในปี 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง $100,000 ล้าน เรียกว่ามีอัตราการเติบโตสูงสุดของตลาด IT การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานจึงเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้าม มิเช่นนั้นอาจพลาดโอกาสให้กับคู่แข่งได้

4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Millennials สร้างโอกาสใหม่

การวิจัยของ Nielsen ระบุว่า Millenials ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ มีจำนวนมากถึง 75 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 42 มีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น African-American, Asian-American และ Hispanic คนกลุ่มนี้จะมีระดับการศึกษาสูงและมักไวต่อเทรนด์ใหม่ทางด้านวัฒนธรรม อาหาร และเทคโนโลยี ซึ่งสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ SMB ในการจับตลาดของคนกลุ่มนี้

5. ฟรีแลนซ์กลายเป็นตลาดใหญ่ของ SMB

คนทำงานฟรีแลนซ์ในสหรัฐฯ มีจำนวนมากถึง 55 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมดในสหรัฐฯ ซึ่งคนกลุ่มนี้มักทำงานที่บ้าน ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่อาจมีปัญหาทางการเงินบ้างเล็กน้อย SMB ที่สามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความยืดหยุ่นของการทำงาน รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆ ของฟรีแลนซ์ได้ย่อมสามารถเจาะตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ได้

ที่มา: https://blogs.cisco.com/smallbusiness/top-5-predictions-for-smbs-in-2018


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

ฟรี eBook: คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน

หลังจากเปิดให้ดาวน์โหลด eBook เรื่อง “คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ออก eBook อีกฉบับเรื่อง “คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน” …