สรุปแนวโน้มทางด้าน IT ของธุรกิจ SMB ในปี 2018

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่ายและ Data Center ชื่อดัง ออกรายงานสรุปแนวโน้มทางด้าน IT ของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง (SMB) ในปี 2018 รวมไปถึงผลกระทบต่างๆ จากการมาถึงของยุคดิจิทัล โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้

Credit: ShutterStock.com

1. กระบวนการเชิงธุรกิจจะถูกปรับให้ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจ SMB ของแต่ละอุตสาหกรรมจะเริ่มมองหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการเชิงธุรกิจของตนให้ดีกว่าเดิม พร้อมนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการและทำให้ธุรกิจของตนเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในวิธีที่จะถูกนำมาใช้ ได้แก่ Machine Learning และ AI

2. ความมั่นปลอดภัยจะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ

รายงาน Tech Budgets 2018: A CXO’s Guide ของ Tech Pro Research ระบุว่า ในปี 2018 SMB ส่วนใหญ่จะเน้นลงทุนทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ฮาร์ดแวร์ และบริการบนระบบ Cloud โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับแผนก IT ความมั่นคงปลอดภัยจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด คิดเป็น 53%

3. การลงทุนด้านเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้น

IDC พยากรณ์ไว้ว่า SMB จะลงทุนทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางด้าน IT สูงถึง $668,000 ล้าน ภายในปี 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง $100,000 ล้าน เรียกว่ามีอัตราการเติบโตสูงสุดของตลาด IT การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานจึงเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้าม มิเช่นนั้นอาจพลาดโอกาสให้กับคู่แข่งได้

4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Millennials สร้างโอกาสใหม่

การวิจัยของ Nielsen ระบุว่า Millenials ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ มีจำนวนมากถึง 75 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 42 มีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น African-American, Asian-American และ Hispanic คนกลุ่มนี้จะมีระดับการศึกษาสูงและมักไวต่อเทรนด์ใหม่ทางด้านวัฒนธรรม อาหาร และเทคโนโลยี ซึ่งสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ SMB ในการจับตลาดของคนกลุ่มนี้

5. ฟรีแลนซ์กลายเป็นตลาดใหญ่ของ SMB

คนทำงานฟรีแลนซ์ในสหรัฐฯ มีจำนวนมากถึง 55 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมดในสหรัฐฯ ซึ่งคนกลุ่มนี้มักทำงานที่บ้าน ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่อาจมีปัญหาทางการเงินบ้างเล็กน้อย SMB ที่สามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความยืดหยุ่นของการทำงาน รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆ ของฟรีแลนซ์ได้ย่อมสามารถเจาะตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ได้

ที่มา: https://blogs.cisco.com/smallbusiness/top-5-predictions-for-smbs-in-2018


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Gartner ออก Magic Quadrant ด้าน SD-WAN ผล VMware, Silver Peak ครองผู้นำ

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน WAN Edge Infrastructure หรือที่รู้จักกันในนามโซลูชัน SD-WAN ฉบับล่าสุดประจำปี 2019 ผลปรากฏว่า VMware …

รายงานจาก Microsoft ชี้ตรวจพบ Malware, Ransomware และ Cryptominer ลดลงในปี 2019

ถ้าถามว่าใครจะมีข้อมูลของผู้ใช้งาน Windows มากที่สุด คงเถียงไม่ได้ว่าน่าจะเป็น Microsoft เนื่องจากเป็นเจ้าของ OS ซึ่งจากรายงานของปีนี้พบว่าภัยคุกคามประเภท Malware, Ransomware และ Cryptominer น้อยลงกว่ามีก่อน