10 ขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการทำ Incident Response

แฮ็กเกอร์ในปัจจุบันต่างสรรหาเทคนิคและพัฒนาการโจมตีไซเบอร์ให้ทวีความแยบยลและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การป้องกันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามระดับสูงได้อีกต่อไป องค์กรจำเป็นต้องมีกระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์ที่ผิดปกติเมื่อภัยคุกคามเหล่านั้นหลุดเข้ามาได้ ยิ่งองค์กรสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งช่วยให้สามารถกักกันความเสียหายและฟื้นฟูระบบให้กลับมาใช้งานตามปกติได้เร็วมากเท่านั้น

McAfee ผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับศูนย์ SOC ชั้นนำ จึงได้ออก White Paper หัวข้อ “Ten Ways to Prepare for Incident Response” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับทำ Incident Response อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

1.กำหนดหน้าที่ แนวทาง และกระบวนการต่างๆ – ขณะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จำเป็นต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ตนเองต้องกระทำ เช่น IR & Forensics, Network & Information Security, Endpoint Security, SOC, Legal Department, Public Relations, Policy หรือ Contracting เป็นต้น

2. สื่อสารแผนงานและกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล – ควรวางแผนการรับมือกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ใช้ ช่องทางการติดต่อ รวมไปถึงจัดห้องวอร์รูมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันต่อการประชุมเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ ที่สำคัญคือต้องมีลิสต์รายชื่อผู้เกี่ยวข้องและวิธีการติดต่อบุคคลเหล่านั้น

3. ผสานรวม Threat Intelligence และข้อมูลภัยคุกคามต่างๆ เข้าด้วยกัน – การมี Threat Intelligence และข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามประเภทต่างๆ ช่วยให้สามารถจำแนกประเภทของภัยคุกคาม เทคนิคที่ใช้ ผลกระทบ และ IoC (Indicators of Compromise) ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถปกป้องระบบได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด

4. คัดแยกและเฝ้าระวังระบบที่ได้รับผลกระทบ – หลังจากที่ระบุ IoC ได้แล้ว จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะทำการคัดแยกระบบที่มีปัญหาออกจากระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งอาจทำได้ในเชิง Physical เช่น ดึงสายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อออก หรือในเชิง Logical เช่น การใช้ Firewall หรือปิดพอร์ตบน Switch

5. จัดทำเอกสารและลงบันทึกการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ – การลงบันทึกและทำเอกสารระหว่างเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ช่วยให้ง่ายต่อการแชร์และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง รวมไปถึงทำรายงานส่งผู้บริหาร ผู้ตรวจประเมิน หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำเอกสารเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามลำดับเวลา – นอกจากจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ควรมีการระบุและจัดลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดได้ง่ายยิ่งขึ้น

7. เข้าใจการตอบสนองต่อภัยคุกคามในแต่ละเฟส – การตอบสนองต่อภัยคุกคามจะถูกแบ่งออกเป็น 3 เฟสหลัก คือ การระบุขอบเขตของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การกักกันภัยคุกคาม และการฟื้นฟูระบบให้กลับคืนมา ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายจำเป็นต้องศึกษากระบวนการในเฟสที่ตนรับผิดชอบให้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

8. พร้อมรับมือภัยคุกคามตลอดเวลาด้วยการทำสถาปัตยกรรม แอพพลิเคชัน และระบบปฏิบัติการให้มั่นคงปลอดภัย – ภัยคุกคามบางอย่างสามารถป้องกันได้ล่วงหน้าจากการทำให้แอพพลิเคชัน ระบบปฏิบัติ และระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัย เช่น อัปเดตแพทช์สม่ำเสมอ มีการแบ่งระบบเครือข่ายออกเป็นส่วนๆ ใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบ 2-factor Authentication หรือตั้งรหัสผ่านให้แข็งแกร่ง เป็นต้น

9. จัดการและสำรองข้อมูล Log – การตรวจสอบข้อมูล Log ย้อนหลังเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากช่วยให้สามารถจำลองสถานการณ์การโจมตีที่เคยเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้สามารถเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น โดย Log ควรเก็บจาก Antivirus, Network Traffic, PCAP, IDS/IPS, Firewall, Web Proxy, VPN, DHCP, AD และอื่นๆ

10. ใช้โซลูชันการบริหารจัดการและเฝ้าระวังอุปกรณ์ปลายทาง – อุปกรณ์ปลายทางนับว่าเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดในระบบเครือข่าย จึงควรมีการวางมาตรการควบคุม เช่น ติดตั้งโปรแกรม Antivirus และอัปเดตฐานข้อมูลล่าสุดเสมอ และการมีระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลางจะช่วยลดภาระในการเฝ้าระวังอุปกรณ์ปลายทางได้เป็นอย่างมาก

ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำ Incident Response ทั้ง 10 ขั้นตอนสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่: https://www.mcafee.com/us/resources/white-papers/foundstone/wp-10-ways-prepare-incident-response.pdf


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

NEXUS เชิญร่วมสัมมนาพิเศษ SAP S/4HANA สำหรับกลุ่มธุรกิจ Food and Beverage และ High Tech ในวันที่ 28 พ.ค. 2019

พลาดไม่ได้!! งานสัมมนาพิเศษสำหรับผู้บริหารประจำปี 2019 โดย SAP ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของโลก ได้จัดร่วมกับบริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา วางระบบซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ โดยในงานสัมมนาครั้งนี้จะเน้นย้ำเกี่ยวกับโซลูชั่นและแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจ Food, Beverage และ High Tech ให้เจริญเติบโตในยุคดิจิตอลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชั่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากธุรกิจทั่วโลก โดยมีรายละเอียด และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

TechTalk Webinar: Modernize IT Infrastructure with Google Cloud Platform โดย Tangerine

Tangerine ขอเรียนเชิญเหล่า IT Manager, System Engineer, Software Developer และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Modernize IT Infrastructure with Google Cloud Platform โดย Tangerine" เพื่อเริ่มต้นทำความรู้จักกับ Google Cloud Platform กับการนำไปใช้พัฒนาระบบ IT ให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทันยุค Digital ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้