Black Hat Asia 2023

จำนวนผู้ใช้งาน Windows 11 ยังน้อยกว่า Windows XP

Lansweeper เผยข้อมูลผู้ใช้งาน Windows 11 ยังคงมีจำนวนน้อยกว่า Windows XP

credit : microsoft

Lansweeper ผู้ให้บริการระบบ IT Asset Management Platform เผยข้อมูลการสำรวจ PC ทั้งในองค์กรและการใช้งานส่วนบุคคลกว่า 10 ล้านเครื่องเครื่อง พบว่าจำนวนผู้ใช้งาน Windows 11 นั้นยังคงมีจำนวนน้อยกว่า Windows XP ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนผู้อัพเกรดไปใช้งานเป็น Windows 11 เพิ่มขึ้นก็ตาม โดยผู้ใช้งาน Windows 11 มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.44% เท่านั้น ขณะที่ Windows XP และ Windows 7 มีสัดส่วนผู้ใช้งานอยู่ที่ 1.44% และ 4.7% ตามลำดับ Windows 10 ยังคงเป็นระบบปฏิบัติการที่มีผู้ใช้งานสูงสุด โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 80.34%

องค์กรส่วนใหญ่ยังคงพอใจกับการใช้งาน Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการหลัก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อให้สามารถใช้งาน Windows 11 ได้ นอกจากนี้ Windows 10 ยังคงได้รับการสนับสนุนความปลอดภัยไปจนถึงปี 2025 อีกด้วย

Credit: Lansweeper

ที่มา: https://www.theregister.com/2022/04/19/windows_11_marketshare/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …