CDIC 2023

ความสำคัญของ Secrets Management

ก่อนเข้าถึงข้อมูล บริการ หรือแอปพลิเคชัน ย่อมถูกปกป้องด้วยขั้นตอนการอนุมัติบางอย่างเสมอ ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่ทุกท่านนึกถึงได้ทันทีก็คือ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่วันนี้โลกของดิจิทัลกว้างขึ้นกว่าที่เคย ไม่เพียงแค่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบ แต่ยังมีระบบกับระบบ ร่วมด้วยมากมาย ด้วยเหตุนี้เองการมีระบบ Secrets Management จึงเป็นเรื่องที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ว่าแต่ Secrets คืออะไร? และทุกวันนี้ท่านควรจัดการสิ่งเหล่านั้นอย่างไรที่เรียกได้ว่าเป็นไปตาม Best Practice

ในบทความนี้จะชวนทุกท่านมารู้จักกับแนวทางการบริหารจัดการ Secrets ที่ท่านพึงมีในองค์กร

Credit: ShutterStock.com

Secrets คืออะไร

หากไม่นับเรื่องของรหัสผ่าน(Password) ยังมีชิ้นส่วนของข้อมูลหลายอย่างที่ท่านต้องคำนึงถึง ประกอบด้วย API Keys, SSH Keys, Encryption Keys, TLS/SSL Certificates และ Credentials ของบัญชีสิทธิ์ระดับสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ที่แต่ละแอปถูกแบ่งย่อยเป็นส่วนเล็กๆ ทำให้เกิดการสื่อสารภายใน หรือแนวทางที่หลายแอปพลิเคชันต้องทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้ยังมีการเข้ารหัสข้อมูลที่ต้องมีระบบบริหารจัดการกุญแจที่ใช้เข้ารหัส ที่ต้องมีมาตรการที่เหมาะสม ไม่นับรวมการทำงานของ DevOps ที่พวกเขาต้องบูรณาการหลายระบบให้ทำงานร่วมกันผ่านสคิร์ปต์มากมาย มาถึงตรงนี้หลายคนคงพอเห็นเค้าลางความน่ากังวลของ Secrets กันแล้ว

ความท้าทายของ Secrets

จากที่กล่าวมา Secrets เป็นมากกว่าแค่รหัสผ่าน แต่ยังอยู่ภายใต้การทำงานแทบทุกส่วน ในหัวข้อนี้มาลองพิจารณากันให้ลึกว่า ความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงมีอะไรบ้าง

 • Secrets Sprawl – เหตุการณ์ที่แอปพลิเคชันมีการฝัง Secrets เป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไป และมักเป็นสาเหตุให้เกิดการถูกโจมตี ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สหรือเชิงพาณิชย์ต่างเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ทั้งนั้น รวมถึงในส่วนของ CI/CD ด้วย กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่แพร่หลายในแอปพลิเคชันจำนวนมาก
 • Lack Visibility – เชื่อหรือไม่ ว่าในหนึ่งองค์กรอาจมี SSH Keys ได้นับล้าน แล้วยิ่งการทำงานที่แต่ละทีมจัดการ Secrets ของตัวเอง ยิ่งทำให้องค์กรมีความเสี่ยงเพราะขาดมุมมองในระบบไอทีเหล่านี้จากศูนย์กลาง
 • Hardcoded Default Secrets – Default Credentials เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยครั้งในแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ IoT นำไปสู่การถูก Crack หรือถูกโจมตี นอกจากนี้ยังมีส่วนสคิร์ปต์ที่สร้างความอัตโนมัติด้วย
 • DevOps Tools – สภาพแวดล้อมของ DevOps พวกเขาต้องเผชิญกับเครื่องมือมากมาย ทั้งการ Orchrestration และ การคอนฟิค ซึ่งแน่นอนว่าภายใต้ระบบที่ทำงานได้อัตโนมัตินั้น ล้วนแล้วแต่มีฟันเฟืองที่ช่วยสนับสนุนจากสคิร์ปต์จำนวนมากที่ภายในอาจมีการฝัง Secrets ให้ทำงานได้
 • Manual Secrets Management – การบริหารจัดการ Secrets ด้วยบุคคลมักกลายเป็นช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นช่องว่างเหล่านี้ควรถูกปิดลง

จะเห็นได้ว่า Secrets เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งแฝงอยู่ในทุกการทำงาน หากไร้ซึ่งเครื่องมือที่ดีแล้ว องค์กรคงไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบ เรียกคืน ทำลาย Secrets เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมการจัดการด้วยคนคงไม่ปลอดภัยมากเพียงพอ ในหัวข้อถัดไปเราจะมาคุยกันถึงแนวทางของ Best Practice ที่ควรนำไปปรับใช้

Secret Management Best Practices

 1. ออกสำรวจการใช้งาน Secrets ในองค์กรของคุณว่ามีประเภทใดบ้าง คุณจะไม่มีทางรับมือได้เลยหากไม่รู้ว่าขอบเขตของตนมีอะไร
 2. สร้างนโยบายเพื่อสำหรับการใช้งาน Secrets เช่น ความแข็งแรง ระยะเวลา การเรียกคืน และไม่อนุญาตใช้ Default หรือการ Hardcode
 3. สร้างการทำงานทั้งหมดให้เกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ ตัดขั้นตอนการจัดการด้วยคนออกไป ทั้งการสร้าง จัดการ กระจาย และรักษา Secrets
 4. ใช้โซลูชัน Key Management กับข้อมูลที่ต้องเข้ารหัส ซึ่งกระบวนการเข้าและถอดรหัสต้องเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ ควรควบคุมได้ถึงระดับของวิธีที่การที่แตกต่างกันในแต่ละชุดข้อมูล
 5. เปลี่ยน Secrets อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการถูกแทรกแซง
 6. แบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง Secrets และข้อมูลออกจากกัน เช่น จัดเก็บคนละที่ป้องกันผลกระทบเมื่อถูกโจมตี
 7. จัดการสิทธิ์ด้วยแนวทาง Least Privilege ให้สิทธิ์ตามความจำเป็น หากหมดหน้าที่แล้วก็ริบคืนสิทธิ์ กรณีที่เซสชันเป็นสิทธิ์ระดับสูงควรถูกติดตามได้
 8. ตรวจสอบการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะเหตุการณ์รั่วไหลเกิดได้เสมอเพียงแค่เมื่อไหร่
 9. ฝึกฝนให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนถึงวิธีจัดการ Secrets ให้ปฏิบัติตาม Best Practice หาทางบังคับใช้นโยบายให้ได้ ลดโอกาสผิดพลาด

จะมองหาโซลูชันที่ช่วยเหลือองค์กรได้อย่างไร

หากมองไปที่ผู้เล่นระดับโลกอย่าง Public Cloud ทุกเจ้าล้วนนำเสนอโซลูชัน Secrets Management แต่ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้ Multi-cloud เครื่องที่ไม่ยึดติดกับยี่ห้ออุปกรณ์หรือคลาวด์ย่อมเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่า วิธีการที่จะเลือกโซลูชันที่เข้ากับองค์กรก็คือ

 • สำรวจความสามารถของเครื่องมือในท้องตลาดทั้งโอเพ่นซอร์สและเชิงพาณิชย์ว่ารองรับการจัดการกับ Secrets ประเภทใดได้บ้าง
 • สำรวจความต้องการขององค์กรว่าธุรกิจมีความต้องการอะไร แต่ก็ต้องคำนึงถึงการขยายตัวในแผนอนาคตด้วย เช่น การขยายสู่ภูมิภาคอื่น หรือมีปลั๊กอินเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นได้
 • ง่ายต่อการบูรณาการร่วมกับเครื่องมืออื่นที่ใช้ในองค์กร ไม่ถูกจำกัดจากสภาพแวดล้อม รองรับคลาวด์ต่างๆ
 • ช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัย ช่วยในการหมุนเวียนเปลี่ยน Secrets หรือเข้าถึงได้อย่างทันที การเข้ารหัสรองรับการมาถึงของควอนตัม
 • สอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนด ให้แน่ใจว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหลังนำมาใช้งาน มีเอกสารสนับสนุนที่ดี
 • ตอบโจทย์เงื่อนไขของ Compliance หรือกฏหมาย เช่น เก็บข้อมูลในประเทศ หรืออำนาจควบคุมข้อมูลเป็นของท่านอย่างแท้จริง
 • ทดลองก่อนเริ่มใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะทำงานได้ตามความคาดหวัง

ที่มา : https://cpl.thalesgroup.com/blog/access-management/enterprise-secrets-management-explained


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

วางระบบ SOC ตรวจจับภัยคุกคาม เสริมมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร ด้วย IBM Security QRadar จาก Ruth Victor

Security Operations Center หรือ SOC นั้นได้กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจองค์กรในเวลานี้ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลด้าน Cybersecurity จากระบบ IT ที่มีความสำคัญในองค์กร มาทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และค้นหาภัยคุกคามที่อาจแฝงเร้นมาในวิธีการที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วไปจะตรวจจับได้ อย่างไรก็ดี …

สรุปงานสัมมนา “Maximo Exchange Forum 2023” กับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบ Enterprise Asset Management (EAM) จัดการทรัพย์สินองค์กรหลายหมื่นถึงหลายล้านชิ้นจากธุรกิจไทย

การที่ธุรกิจจะเติบโตไปสู่การเป็นธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากประเด็นด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร, งบประมาณ, การขาย, การตลาด, การผลิต และอื่นๆ แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงนั้น ก็คือการบริหารจัดการทรัพย์สินของธุรกิจ หรือ Asset Management นั่นเอง เพื่อให้ธุรกิจองค์กรไทยได้ร่วมกันมารับฟังถึงประสบการณ์และแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ …