ADPT

[PR] สุดยอดเทคโนโลยีมาพร้อมกับการสวมใส่

ทีมงานวิจัยซอฟต์แวร์ของเอบีบี ได้ทำการคิดค้นการตรวจวัดค่าภาวะต่างๆ ชนิดเคลื่อนที่ในขณะสวมใส่  ยกตัวอย่างเช่น ชุดสวมใส่เพื่อความปลอดภัยได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้ sensors ต่างๆ หลายชนิดซึ่งถูกควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ   sensors จะถูกเย็บติดกับเสื้อผ้าของพนักงานฝ่ายบำรุงรักษาและบริการ  เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมในการทำงานเช่น ระดับของแก๊ส หรืออุณหภูมิ รวมถึงสุขภาพของผู้สวมใส่  ด้วย Augmented reality application บนโทรศัพท์มือถือ  tablets  หรือแว่นตาชนิดพิเศษ ทำให้พนักงานช่างที่ทำงานภาคสนามสามารถรับข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอบีบี จำกัด
Tel. 02 665 1000
www.abb.co.th


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] AIS x OMRON ร่วมพลิกโฉม Industry 4.0 เดินหน้าสู่ภาคการผลิตอัจฉริยะ Smart Manufacturing เต็มรูปแบบ

จากบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันที่สร้างผลกระทบโดยตรงต่อวงจรของธุรกิจทำให้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายมากมาย ตั้งแต่ภาคการผลิตไปจนถึงการขายและการให้บริการ แต่ในมุมของ AIS ก็ยังคงเดินหน้าตามแผนงานการนำศักยภาพ 5G ขยายสู่ภาคอุตสาหกรรม เดินหน้าฟื้นฟูประเทศในทุกมิติ ล่าสุด AIS Business 5G ได้ลงนาม (MOU) ร่วมกับ …

[Guest Post] จีเอเบิล ประกาศกลยุทธ์ ‘Beyond Limits’

จีเอเบิล ประกาศกลยุทธ์ ‘Beyond Limits’ ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด จัดทัพด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ พลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน