VMware Webinar: ทำงานไม่สะดุด สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจด้วย VMware Cloud on AWS

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Data Center Engineer, Cloud Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ทำงานไม่สะดุด สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจด้วย VMware Cloud on AWS” เพื่อทำความรู้จักกับ VMware Cloud on AWS อีกทางเลือกหนึ่งในการใช้งาน VMware บนบริการ Public Cloud ชั้นนำ ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: ทำงานไม่สะดุด สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจด้วย VMware Cloud on AWS
ผู้บรรยาย: ทีมงาน VMware
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
ภาษา: ไทย

ความท้าทายที่ต้องรับมือกับความต้องการที่คาดเดาไม่ได้และมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ถ้าองค์กรใดมีความยืดหยุ่นที่จะปรับโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยได้ในคราวเดียวกัน ก็จะมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและทำให้องค์กรของคุณอยู่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างแน่นอน VMware Cloud on AWS เข้าใจถึงความท้าทายที่มีอยู่นี้ จึงได้ออกแบบให้ตอบโจทย์ในการ integrated hybrid cloud solution ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ด้วยเหตุนี้ VMware Thailand จึงได้จัดให้มี webinar นี้ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการบนกระแส Hybrid Cloud ที่จำเป็นมากสำหรับทุกองค์กรในสภาวการณ์เช่นนี้ เราขอเรียนเชิญท่านเข้าฟัง webinar ในครั้งนี้ เพื่อร่วมเรียนรู้เพิ่มเติมไปกับเรา

ภายใน webinar นี้ท่านจะได้เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านดังนี้:

  • สามารถสร้างความคล่องตัวและยืดหยุ่นให้กับ hybrid cloud environment เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว
  • สร้างความยืดหยุ่นพร้อมรองรับการขยายตัวได้ตามความต้องการขององค์กรได้อย่างทันท่วงที
  • ได้รับข้อเสนอพิเศษจากทาง VMware ที่มีขึ้นเพื่อโซลูชันนี้โดยเฉพาะ

การเข้าร่วมฟัง Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน VMware ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://www.vmware.com/learn/561838_REG.html?cid=7012H000001YmVi โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …