Black Hat Asia 2021

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี TTT Virtual Summit  2021: Network & Security [27-30 เม.ย. 2021]

TechTalkThai ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี TTT Virtual Summit  2021: Network & Security งานสัมมนาออนไลน์ครั้งใหญ่สำหรับทุกท่านที่สนใจในเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับธุรกิจองค์กร กับเนื้อหาการบรรยายภาษาไทยกว่า 20 Session ในระยะเวลา 4 วัน ครอบคลุมเทคโนโลยีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น LAN, Wireless LAN, SD-WAN, Edge Computing, AIOps, Data Center Networking, Multicloud Networking, Corporate Internet, Cybersecurity Trends, AI Security, Security for Container & Serverless, OT Security, Security Automation, XDR, Next Generation SOC และพรบ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในวันที่ 27-30 เมษายน 2021 เวลา 13.00น. – 16.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

TTT Virtual Summit  2021: Network & Security

วันที่: 27-30 เมษายน 2021
เวลา: 13.00น. – 16.00น.
กำหนดการ: https://conf.techtalkthai.com/
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี: https://zoom.us/webinar/register/WN_0FvrP5rhR92IWo4_Z6ps9g

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานเสริมศักยภาพของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เต็มอิ่มกัน 4 วัน กับเนื้อหากว่า 20 หัวข้อ ดังนี้

  • 27 – 28 เมษายน 2021 ธีม Enterprise Networking แนะนำนวัตกรรมด้านเครือข่ายล่าสุดสำหรับ Edge, Data Center และ Multi-cloud รวมไปถึงเทคโนโลยีด้าน Wired & Wireless Networking และการประยุกต์ใช้ AIOps
  • 29 – 30 เมษายน 2021 ธีม Enterprise Security อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยล่าสุดในปี 2021 หลังยุค COVID-19 ได้แก่ AI Security, OT Security, Security for Cloud Native Apps, SOC และ XDR พร้อมแชร์การวางกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากประสบการณ์จริงของหน่วยงาน CII ที่สำคัญของประเทศตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ

ตรวจสอบกำหนดการ, วิทยากร และรายละเอียดของงานได้ที่ https://conf.techtalkthai.com/

พิเศษ! Lucky Draw แบบจัดเต็ม! ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเพื่อลุ้นรับ Macbook Air (M1), iPhone 12, AirPods Max และ Mi Watch Lite รวม 12 รางวัล มูลค่ากว่า 100,000 บาท จับรางวัลใหญ่ทุกวัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_0FvrP5rhR92IWo4_Z6ps9g โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และระบุชื่อเต็มของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน รวมถึงการแจ้งผล Lucky Draw

 

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] การ์ทเนอร์เผยปัญหาชิปขาดแคลนทั่วโลกจะลากยาวจนถึงไตรมาส 2 ปี 2565

การ์ทเนอร์ อิงค์ คาดการณ์ว่าปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะส่งผลกระทบตลอดทั้งปีนี้ และจะกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วงไตรมาส 2 ปี 2565

VMware เปิดตัว ‘Modern Apps Connectivity Platform’

VMware ได้รวมโซลูชันของตนอย่าง Advance Load Balancer (Avi) เข้ากับ Tanzu Service Mesh ทำเป็นโซลูชันที่ชื่อว่า Modern App Connectivity