ปรับธุรกิจโรงงานสู่การเป็น Smart Factory ด้วย IoT Platform, Plant Simulation และ BI โดย ISID Thailand

ในภาคธุรกิจโรงงานนั้น แนวคิดเรื่องการประยุกต์ใช้ Internet of Things หรือ IoT มาผสานกับเครื่องจักรและ Workflow ต่างๆ ภายในโรงงานเพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้หรือตอบสนองได้เพื่อให้การผลิตและการจัดการคุณภาพเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ถือเป็นแนวคิดที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และภาพเหล่านี้ก็ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทคโนโลยี 5G กำลังมาถึง

ISID South East Asia Thailand หรือ ISID Thailand ในฐานะของธุรกิจ IT Solution Provider ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ก็พร้อมจะตอบรับต่อแนวโน้มและความต้องการของภาคธุรกิจโรงงานและการผลิต ด้วยโซลูชันด้าน IoT, Production Execution and Analytics, Plant Simulation และ Business Intelligence เพื่อให้ธุรกิจโรงงานสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตในรูปแบบ Data-Driven ที่นอกจากการผลิตจะมีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นแล้ว ทุกส่วนของการผลิตก็ยังมีข้อมูลแบบ Real-time สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ, แก้ไขปัญหา และวางแผนนโยบายต่างๆ ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

credit : ShutterStock.com

ความสำคัญของ Smart Factory ในเศรษฐกิจยุค 5G

ในยุคของ 5G สิ่งที่ธุรกิจโรงงานและการผลิตจะต้องแข่งขันกันนั้น ก็คือความยืดหยุ่นและต้นทุนการผลิต ที่โรงงานจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงรับการผลิตได้หลากหลายรูปแบบ ปรับสายการผลิตได้อย่างคล่องตัวเพื่อรองรับการผลิตสินค้าใหม่ๆ ดังนั้นเครื่องจักรแต่ละชุดจะต้องถูกปรับแต่งการทำงานให้เหมาะสมกับการผลิตแต่ละรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตนั้นก็จะยังต้องไม่สูงจนเกินไป เพื่อให้ภาคธุรกิจนั้นมี Time To Market และ Cost ที่สอดคล้องกับสภาพของตลาดและสภาพเศรษฐกิจ

เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ การปรับโรงงานและสายการผลิตให้มีความเป็น Digital มากขึ้น และทำงานได้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นจึงเป็นหัวใจสำคัญ และก้าวแรกที่จะนำไปสู่เป้าหมายนี้ได้ก็คือการปรับให้การผลิตเป็นแบบ Data-Driven และสามารถควบคุมเครื่องจักรได้อย่างชาญฉลาดด้วย IoT

เมื่อโรงงานกลายเป็น Smart Factory แล้ว สิ่งถัดมาที่จะถูกปรับก็คือ Workflow ในการรับงานด้านการผลิตที่จะเปลี่ยนไป การเปิดรับลูกค้ารายใหม่ๆ จากทั่วโลกที่จะทราบถึงขอบเขตของการผลิต, วัตถุดิบที่รองรับ และตัวอย่างผลลัพธฑ์ที่เป็นไปได้ พร้อมราคาการผลิตไปจนถึงการขนส่งอย่างครบวงจรนั้นก็จะเกิดขึ้น ทำให้การจ้างโรงงานเพื่อผลิตสิ่งใดนั้น จะคล้ายคลึงกับการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้มากขึ้น

เทคโนโลยี IoT กับบทบาทสำคัญในการปรับโรงงานสู่ Smart Factory

การใช้งาน IoT กับเครื่องจักรและสายการผลิตนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเชื่อมต่อเครื่องจักรเพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายจากศูนย์กลางและรายงานการทำงานของเครื่องจักรได้แบบอัตโนมัติ, การติดตั้ง Sensor เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรเพิ่มเติม และรับทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นและทำนายถึงความเสี่ยงเพื่อทำการป้องกันปัญหาได้ล่วงหน้า, การเชื่อมผสานเครื่องจักรเข้ากับระบบ ERP เพื่อให้การควบคุมการทำงานและรับส่งข้อมูลระหว่างสองระบบได้อย่างครบถ้วน โครงการลักษณะนี้มักเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับโรงงานสู่การเป็น Smart Factory ที่พบเห็นได้ทั่วโลก

แน่นอนว่าในขั้นตอนนี้ ไม่เพียงแต่อุปกรณ์ IoT หรือเครื่องจักรเท่านั้นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังรวมถึง Software ที่ใช้ในการบริหารจัดการการผลิต และกระบวนการการทำงานที่ต้องปรับให้เป็น Digital มากขึ้น และยังส่งผลกระทบไปถึง KPI และอื่นๆ อีกมากมายด้วย

หากมองภาพออกมาไกลกว่าระดับของเครื่องจักรไปสู่ระดับของระบบ เช่น การปรับใช้เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ที่ทำงานได้อัตโนมัติและปรับควบคุมการทำงานทั้หมดผ่าน Software ได้ การใช้ IoT เพื่อติดตามการทำงานของทั้งสายผลิตได้อย่างต่อเนื่อง การผสาน 5G เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตได้จากระยะไกล ไปจนถึงการใช้ IoT เพื่อควบคุม Access Control หรือ Safety ในโรงงานนั้นก็ถือเป็นขั้นถัดไปของ Smart Factory ที่หลายธุรกิจต้องการจะไปถึงให้ได้ในอนาคต

ISID Thailand สามารถช่วยธุรกิจโรงงานไทยตอบโจทย์เหล่านี้ได้ ด้วยการนำอุปกรณ์ IoT และ IoT Platform ชั้นนำอย่าง ThingWorkx by PTC และ MindSphere by Siemens มาเสริมให้กับสายการผลิตและส่วนอื่นๆ ของโรงงาน โดยมีประสบการณ์ในการปรับโรงงานไทยให้กลายเป็น Smart Factory แล้วหลากหลายแห่ง

ต่อยอดข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT และระบบ ERP ด้วยโซลูชัน Plant Simulation และ Business Intelligence

เมื่อสายการผลิตเริ่มมีการใช้งานอุปกรณ์ IoT และ ERP ที่เหมาะสมแล้ว ก้าวถัดมาก็คือการนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบ IoT มาใช้งานให้คุ้มค่าที่สุด โดย ISID Thailand ก็สาามารถช่วยปรับระบบในการปรับกระบวนการทำงานภายในโรงงานให้เป็น Paperless แบบ Real-Time ได้ด้วยโซลูชัน i-Reporter รวมถึงยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตด้วย Opcenter APS อีกทั้งยังสามารถผสานระบบเข้ากับ Plant Simulation เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันและวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำ

ในเชิงธุรกิจ การวางแผนการดำเนินงาน, การติดตามคุณภาพ และการกำหนดนโยบายในระดับบริหารนั้นก็ควรจะต้องถูกปรับไปเป็นแบบ Data-Driven อย่างเต็มตัว ซึ่ง ISID Thailand ก็สามารถช่วยธุรกิจโรงงานไทยให้ก้าวไปสู่จุดนั้นได้ด้วยการใช้โซลูชัน MotionBoard ซึ่งเป็นระบบ BI จากญี่ปุ่นที่สามารถเชื่อมต่อ Data Source มาแสดงผลได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังมีระบบ DataSpider ที่จะทำหน้าที่รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ภายในโรงงาน เพื่อให้การผสานระบบ IT เดิมที่เคยใช้ในโรงงานทั้งหมดถูกรวมเข้าเป็นผืนเดียวกัน ทำให้วิสัยทัศน์ของการก้าวไปสู่การเป็น Smart Factory นั้นเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบเดิมที่เคยใช้งานออกไปทั้งหมด และสามารถเชื่อมผสานระบบเดิมที่ใช้งานเข้ากับระบบใหม่ๆ ที่จะจัดหามาใช้ในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

สนใจติดต่อ ISID Thailand ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันข้างต้น สามารถติดต่อทีมงาน ISID Thailand ได้ทันทีที่ sales_th@isidsea.com หรือติดต่อมาที่ ISID South East Asia Thailand ที่เบอร์ 02-632-9112-3 ได้ตลอดเวลาทำการ 9:00-18:00 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ISID Thailand ได้ที่ http://www.isidsea.com/ ทันที

เข้าร่วมงาน Japan Recommend IT เพื่อรับชมอัปเดตล่าสุดและติดต่อกับทีมงาน ISID Thailand

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อทีมงาน ISID Thailand เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือต้องการนำโซลูชันและผลิตภัณฑ์ของ ISID Thailand มาใช้งาน สามารถเข้าร่วมงาน Japan Recommend IT ซึ่งเป็นงาน Online Exhibition ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2020 – 31 สิงหาคม 2020 เพื่อรับชมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทย และสามารถติดต่อกับทีมงานของ ISID Thailand ได้โดยตรงทันที โดยสามารถทำการลงทะเบียนที่ https://event-info.com/jrit/ เพื่อเข้าร่วมงาน Japan Recommend IT 


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

อนาคตของระบบเครือข่ายภายใน Data Center โดย HPE Aruba

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณไญยวิทย์ กังใจ Presales Consultant …

ขอเชิญร่วมอบรมฟรี “Workshop เส้นทางสู่นักเจาะระบบ” เรียนรู้พื้นฐานสู่สายอาชีพ Cybersecurity [23-24 ก.ค. 2022]

พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นหรือย้ายสายอาชีพเข้าสู่วงการ Cybersecurity ที่กำลังมาแรง กับงานอบรมฟรี "Workshop เส้นทางสู่นักเจาะระบบ" ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2022 ณ BITEC ห้อง Silk 1-2 เพื่อปูพื้นฐานทางเทคนิคด้านการเจาะระบบและการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเบื้องต้น (Ethical Hacking & Security) และสัมผัสประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านนี้ด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสสำหรับก้าวแรกสู่สายงานด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานของตนเองได้