CDIC 2023

[Guest Post] Tibero Database มีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะ… รู้ยัง??

อุ้ย!!!… หลายๆ คนอาจจะเคยประสบกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆ และต่อด้วยอาการมึนงง ทำอะไรต่อไม่ถูก ไม่รู้จะทำยังไงดี นั่นอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบการกู้คืนข้อมูลที่สามารถรองรับกับสถานการณ์แบบนี้ได้

Tibero มีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบฮาร์ดแวร์ หรือระบบ database มีการ shut down ที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลของ Tibero ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ สำคัญ ดังนี้

  1. Control files : การจัดเก็บโครงสร้างของ database รวมไปถึงชื่อของ database และ location ของไฟล์ต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะสถานะของไฟล์ข้อมูลและไฟล์ที่ถูกเขียนข้อมูล (data files) จะถูกบันทึกลงใน control file ทั้งหมดเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจำเป็นต้องกู้คืนข้อมูลหรือไม่เมื่อมีการเริ่มการทำงานของระบบฐานข้อมูล
  2. Data files : การจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ (User) และข้อมูลที่มีการเขียนลงในระบบฐานข้อมูล หากมี records เพิ่มเติมก็จะถูกเขียนลงใน data file ในรูปแบบตาราง และ index ต่างๆ
  3. Temp files : การจัดการไฟล์ชั่วคราวโดยเพิ่มพื้นที่ในการเขียน ในกรณีที่มีการประมวลผลมากกว่าพื้นที่ของหน่วยความจำ (Over load) หรือการเรียงลำดับ index ใหม่ รวมถึงการจัดเก็บในตารางชั่วคราว โดย 1 ตารางชั่วคราว สามารถมี temp file ได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
  4. Log files : เนื้อหาที่มีการบันทึกลง data files จะถูกเขียนลงใน log files โดยบันทึกไว้ตามลำดับเวลา เพื่อใช้อ้างอิงในการกู้คืนในอนาคต ซึ่ง log files ที่เก็บถาวรจะถูกบันทึกเมื่อเปิดใช้งานโหมด ARCHIVELOG สำหรับการบันทึกในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ส่วนโหมด NOACRCHIVEKIG จะใช้สำหรับการบันทึกในรูปแบบออฟไลน์ โดยข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดจะมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โดย Tibero จะสามารถ Recovery ข้อมูลกลับมาได้จาก ARCHIVELOG

รูปแบบการ Backup ของ Tibero

รูปแบบการสำรองข้อมูลของ Tibero แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  • Logical backups เป็นการสำรองข้อมูลประเภท table, index, sequences ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสำรองข้อมูลในระดับ data โดยมี Utility 2 ตัว คือ tbExport และ tbImport สำหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
  • Physical backups เป็นการสำรองข้อมูลทางกายภาพของฐานข้อมูล นั่นคือการคัดลอกไฟล์ที่สำคัญของ database ในระดับ OS Command เก็บเอาไว้ และไม่ควรทำขณะที่ database ยังทำงานอยู่ การสำรองข้อมูลแบบนี้ต้องทำการ shutdown database ก่อนเสมอ
Figure 1 Backup Target

ชนิดของการสำรองข้อมูล

Tibero แบ่งการสำรองข้อมูลออกตามโหมดการทำงาน ดังนี้

  • ARCHIVELOG Mode หรือเรียกอีกอย่างว่า online backup หรือ hot backup ด้วยคำสั่ง CREATE CONTROLFILE ซึ่งเป็นไฟล์จำพวก data file, archive log file โดยจะถูกสำรองข้อมูลและสามารถกู้คืนข้อมูลจากจุดที่ archive log ถูกเขียนล่าสุด
  • NOARCHIVELOG Mode หรือเรียกอีกอย่างว่า offline backup หรือ cold backup โดยฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องอยู่ในโหมด NOARCHIVELOG ที่ประกอบกันเป็นระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะถูกสำรองหลังจากที่ database ถูก terminate ตามปกติ

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ :

หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร. 02-311-6881 #7151, 7158 หรือ Email. cu_mkt@cu.co.th

ผู้เขียนบทความ

คุณ W.Boon.

Data System Engineer

Computer Union Co.,Ltd.


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

Microsoft แพตช์แก้ไขช่องโหว่เร่งด่วน 2 รายการให้ Edge, Teams และ Skype

Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่ Heap Buffer Overflow 2 รายการอย่างเร่งด่วนในไลบรารีที่ผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีรายงานพบว่าช่องโหว่ได้ถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้ว