CDIC 2023

งานวิจัยชี้ การพัฒนา Application ยังไม่ปลอดภัยพอ 97% ของ Java Application มีช่องโหว่

ในรายงาน The State of Software Security ที่จัดทำขึ้นโดย Veracode นั้นได้นำเสนอถึงประเด็นทางด้านการศึกษาความปลอดภัยภายใน Software ต่างๆ จากการวิเคราะห์โค้ดของระบบต่างๆ หลายพันล้านบรรทัด จากการตรวจสอบ Application 337,742 ระบบ ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา และพบว่ามีตัวเลขสถิติที่น่าสนใจในเชิงความปลอดภัยของ Software ดังต่อไปนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com
  • การตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน Top 10 ของ OWASP พบว่ามีระบบที่ไม่ผ่านมาตรฐานนี้ถึง 61.4%
  • การตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน Top 25 ของ CWE/SANS พบว่ามีระบบที่ไม่ผ่านมาตรฐานนี้ถึง 65.8%
  • เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง Software ที่พัฒนาเองเทียบกับ Software ของ 3rd Party ที่นำมาใช้งานด้วยมาตรฐาน Top 10 ของ OWASP พบว่า Software ที่พัฒนาเองนั้นไม่ผ่านมาตรฐานนี้ 61% ในขณะที่ Software ของ 3rd Party นั้นไม่ผ่านมาตรฐานถึง 75%
  • 35% ของ Application มีการเขียน Hard-coded Password ลงไป
  • 39% ของ Application นั้นใช้ Cryptographic Algorithm ที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ
  • 28% ของ Application นั้นมีช่องโหว่ที่เปิดให้ผู้โจมตีทำการ Redirect ผู้ใช้งานไปยังเว็บปลายทางที่ไม่พึงประสงค์ได้
  • 16% ของ Application นั้นมีการจัดเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือเอาไว้ภายใน Data Structure หรือ Structured Message เดียวกัน
  • การตั้งค่าและกำหนดค่าของส่วนประกอบต่างๆ ใน Software เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย
  • 40% ของ Application ภายในองค์กรนั้นถูก Scan เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเพียงครั้งเดียว ส่วนอีก 60% ที่เหลือทำมากกว่านั้น โดยมีค่าเฉลี่ยการ Scan ต่อ Application อยู่ที่ 7 ครั้ง และมี Median อยู่ที่ 2 ครั้ง
  • 97% ของ Java Application ที่ถูกตรวจสอบนั้นจะมีช่องโหว่อย่างน้อย 1 ช่องโหว่ในส่วนประกอบของระบบ

รายงานฉบับเต็มยาวมากครับ แต่ก็แนะนำให้อ่านกันสำหรับผู้ที่สนใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ https://www.veracode.com/sites/default/files/Resources/iPapers/soss-2016/index.html?mkt_tok=eyJpIjoiTlRreFpqRmpZemN5WXpabCIsInQiOiI0WUY2djZDTWlPNXI3NkNvT2N1QzRKM2c1ZmtKUTFNK3FWeDZ2YXd3M1lcL0VvdzVSOWh5MTduN1Vrd1wvZGZhV0xoWWlZRUhcL3lcL3BPWmlsUTNQd2d3OVdrWHJS นะครับ

ที่มา: http://www.scmagazine.com/report-finds-companies-should-manage-application-risks-as-an-enterprise-risks/article/561981/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

‘ซิสโก้’ กำหนดนิยามใหม่ “การป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์” ด้วยพอร์ตฟอลิโอ AI ที่หลากหลายและทรงพลัง [Guest Post]

ซิสโก้ ผู้นำด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร เปิดตัว Cisco AI Assistant for Security ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการทำให้ AI แพร่หลายใน Security Cloud, Unified ของซิสโก้, …

Sangfor Access Secure ทะยานติดอันดับ Frost & Sullivan Frost Radar for SASE 2023

Sangfor Access Secure ได้ทะยานขึ้นสู่การจัดอันดับของ Frost & Sullivan Frost Radar for SASE 2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว