มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงเอก

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมซอฟต์แวร์/คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

tu_com_sci_applications_1

ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)

tu_com_sci_applications_2

ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

tu_com_sci_applications_3


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป

Dell Technologies เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘PowerEdge Gen 16’ พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ในช่วงที่ธุรกิจกำลังเผชิญกับยุคแห่งความท้าทายใหม่ ทั้งการทำ Digital Transformation, Data Insights, Supply Chain และ Security ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบไอทีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ผ่านพ้นจากความท้าทายเหล่านี้ ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องมีโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน โดยในงาน “POWEREDGE. …