เชิญร่วมงานสัมมนา Thailand Cybersecurity BFSI Summit 2022 โดย Trend Micro

Trend Micro ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security ภาคการธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจประกันภัย เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Cybersecurity BFSI Summit 2022 เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่ในยุคดิจิทัล ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2022 เวลา 14:00 – 16:00 น.​ หรือในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

ธีมงาน: Thailand Cybersecurity BFSI Summit 2022
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2022 เวลา 14:00 – 16:00 น.​
สถานที่: โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ หรือผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ลิงก์ลงทะเบียน: https://addmore-co-th.zoom.us/webinar/register/WN_FqHr2HLkQIqEJ6l6ul1VFg

การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญกับโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ในหลายหลายรูปแบบและมิติ องค์กรที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พร้อมรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ตลอดจนมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี รวมทั้งให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Trend Micro ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันองค์กรในการสร้างความพร้อม เพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่องค์กรต้องเผชิญกับภัยหลากหลายรูปแบบ ที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น จึงได้จัดงาน Thailand Cybersecurity BFSI Summit 2022 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2022 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ผู้บริหาร ประชาชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป