เชิญร่วมงานสัมมนา Thailand Cybersecurity BFSI Summit 2022 โดย Trend Micro

Trend Micro ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security ภาคการธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจประกันภัย เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Cybersecurity BFSI Summit 2022 เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่ในยุคดิจิทัล ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2022 เวลา 14:00 – 16:00 น.​ หรือในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

ธีมงาน: Thailand Cybersecurity BFSI Summit 2022
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2022 เวลา 14:00 – 16:00 น.​
สถานที่: โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ หรือผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ลิงก์ลงทะเบียน: https://addmore-co-th.zoom.us/webinar/register/WN_FqHr2HLkQIqEJ6l6ul1VFg

การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญกับโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ในหลายหลายรูปแบบและมิติ องค์กรที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พร้อมรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ตลอดจนมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี รวมทั้งให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Trend Micro ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันองค์กรในการสร้างความพร้อม เพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่องค์กรต้องเผชิญกับภัยหลากหลายรูปแบบ ที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น จึงได้จัดงาน Thailand Cybersecurity BFSI Summit 2022 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2022 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ผู้บริหาร ประชาชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar : HPE ProLiant DX : The Best choice for Nutanix Hybrid Cloud Solutions

VST ECS ร่วมกับ Nutanix และ HPE ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “HPE ProLiant DX : The Best choice for …

Red Hat ออก RHEL 8.7 และ 9.1 เวอร์ชัน Beta

Red Hat ได้ประกาศออก RHEL เวอร์ชันเบต้นของ 8.1 และ 9.1 แล้วโดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจดังนี้