Breaking News

TechTalkThai ร่วมกับ MaYaSeVeN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Security ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2015

techtalkthai_logo_160x90

TechTalkThai ร่วมกับ MaYaSeVeN ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านความปลอดภัยชื่อดังของประเทศไทย และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน IT รวมทั้งนิสิตนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายและโลกอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถลงมือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันระบบของตนจากการภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ได้จริง

mayaseven_traning_5

เน้นศึกษาภัยคุกคามในยุคปัจจุบัน และแนะวิธีรับมือที่สามารถใช้งานได้จริง

การอบรมเชิงปฏิบัติงานกำลังถูกจัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2015 ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 40 คน ประกอบด้วยทั้งบุคลากรจากหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ โดยเนื้อหาหลักจะเน้นเรื่องการทำความรู้จักกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน และการสร้างความปลอดภัยให้แก่ระบบเครือข่ายภายในองค์กร รวมทั้งมีการทำ Workshop เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีประสบการณ์จริงด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์แก่วงการ IT ไทย

ทีมงาน TechTalkThai คาดหวังว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Security ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จริง รวมทั้งเป็นการปลูกฝังและสร้างความตระหนัก (Awareness) ในเรื่องความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และโลกไซเบอร์ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรม นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เข้าร่วมเห็นความสำคัญของการศึกษาและขวนขวายหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และความปลอดภัยสารสนเทศตลอดเวลา

mayaseven_traning_2

ทั้งนี้ ทีมงาน TechTalkThai ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้สามารถจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติครั้งได้ และช่วยสนับสนุนวงการ IT ไทยให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ … ขอขอบพระคุณ

 • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  chula_engineering_logo
 • CAT cyfence ผู้ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ชั้นนำของประเทศไทย
  cat_cyfence_logo
 • IBM ประเทศไทย
  ibm_logo
 • และผู้สนับสนุนรายอื่นๆ ได้แก่
  sponsor_training_mayaseven_2015

mayaseven_traning_4About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Palo Alto Networks อัปเดตความสามารถให้ Prisma เน้น Security สำหรับ DevOps โดยเฉพาะ

Palo Alto Networks ได้ประกาศเพิ่มความสามารถหลายประการให้แก่ Cloud Native Security Platform (Prisma) ของตน ที่ตอบโจทย์ทีม DevOps ขององค์กรโดยเฉพาะ

ใช้ Smartphone หรือ Tablet ทำงานจากที่บ้านแทน PC ทำอย่างไรได้บ้าง?

ในภาวะที่หลายๆ ธุรกิจกำลังพิจารณาหาทางออกในการใช้นโยบาย Work from Home ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่พนักงานยังคงทำงานได้เต็มที่เสมือนมาทำงานที่ออฟฟิศอยู่ และเกิดการสั่งซื้อ PC/Notebook เพิ่มท่ามกลางภาวะที่ผู้ผลิตยังไม่สามารถเดินกำลังการผลิตได้ดีนักจนบางแบรนด์สินค้าเริ่มขาด Stock กันไปแล้ว ทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการให้พนักงานทำงานผ่าน Notebook ที่สามารถพกพาไปทำงานที่บ้านนั้น ก็คือการใช้ Smartphone หรือ Tablet ทำงานแทน Notebook อย่างเต็มที่ 100% ไปเลยนั่นเอง ในบทความนี้เราจะพาไปพิจารณาทางเลือกแต่ละทางที่เป็นไปได้กันครับ