[Video Webinar] เตรียมพร้อมสู่ Cyber Resilience ในยุคดิจิทัล

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย TechTalk x ACIS Webinar เรื่อง “เตรียมพร้อมสู่ Cyber Resilience ในยุคดิจิทัล” พร้อมเรียนรู้วิธีประเมินและวัดระดับ Maturity Level ขององค์กร ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: ดร.จริญญา จันทร์ปาน CIO จาก ACIS Professional Center

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ทั้งเทคโนโลยีและกฎหมายข้อบังคับด้านไซเบอร์ต่างถูกพัฒนาไปไกล  เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดภายใต้สถานการณ์ที่ภัยคุกคามทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น องค์กรต้องก้าวไปสู่การทำ Cyber Resilience รวมไปถึงการประเมินความพร้อม ซึ่งจะทำให้องค์กรรู้ระดับ Maturity Level ของตนเองในการรับมือกับภัยคุกคาม และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้วิธีการประเมินความพร้อมด้าน Cyber Resilience การวัดระดับ Maturity Level และเทคนิคการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับ Security Posture ขององค์กรให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Intel พัฒนาชิปใหม่ ช่วยป้องกันการโจมตีด้วยฮาร์ดแวร์

Intel เผยโครงการพัฒนาชิปใหม่ Tunable Replica Circuit (TRC) ซึ่งออกแบบมาใช้สำหรับป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นเส้นทางในการโจมตี โดยมีความสามารถในการตรวจจับการโจมตีทั่วไปที่เกิดจาก Hardware-based ได้ และสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบในทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิด พร้อมกับช่วยป้องกันกันการโจมตีนั้นๆ

Cisco โดนแฮ็กโดยแก๊งแรนซัมแวร์ Yanluowang

Cisco ออกมายอมรับว่า ได้ถูกแก๊งแรนซัมแวร์ Yanluowang ลุกล้ำเข้ามาในเครือข่ายขององค์กรจริง เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และยังถูกรีดไถจากไฟล์ข้อมูลที่ถูกโจรกรรมออกไป