Advertisement

TechTalk Webinar: วิดีโอย้อนหลังเรื่องจับตา Blockchain และโอกาสสำหรับธุรกิจกับ IBM Thailand

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “จับตา Blockchain และโอกาสสำหรับธุรกิจกับ IBM Thailand ” โดย คุณทัชพล ไกรสิงขร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ จาก IBM ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain เบื้องต้น สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Ubuntu เปิด Tutorial ให้เรียนฟรี เทคโนโลยี Development และ DevOps บน Linux

Ubuntu ได้เปิดตัว Ubuntu Tutorials สำหรับใช้สอนการพัฒนา Software และการทำ DevOps บน Ubuntu โดยเฉพาะให้เราได้เรียนกันฟรีๆ

Commvault: โซลูชันหนึ่งเดียว ที่รองรับการจัดการและการสำรองข้อมูลทั้งจาก Mobile และ Cloud

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ถือเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในการทำธุรกิจขององค์กรมากที่สุดยุคหนึ่งเลยก็ได้ เพราะการมาของอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่าง Mobile และสถาปัตยกรรมใหม่ๆ อย่าง Cloud นั้นก็ได้พลิกภาพของการทำธุรกิจไปมากทีเดียว ในมุมของฝ่าย IT ขององค์กรที่ต้องรับบทบาทในการจัดการข้อมูลขององค์กรทั้งหมดไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ไหนก็ตามจึงได้กลายเป็นเรื่องที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ …