Advertisement

TechTalk Webinar: วิดีโอย้อนหลังเรื่องจับตา Blockchain และโอกาสสำหรับธุรกิจกับ IBM Thailand

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “จับตา Blockchain และโอกาสสำหรับธุรกิจกับ IBM Thailand ” โดย คุณทัชพล ไกรสิงขร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ จาก IBM ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain เบื้องต้น สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เผย 5 ความท้าทายสำคัญของ Insider Threats ในปี 2017

Observe IT ผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับป้องกัน Insider Threats ชื่อดัง ได้ทำการสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Security จากกว่า 200 องค์กรทั่วโลก เพื่อค้นหาว่าประเด็นใดเป็นความท้าทายทางด้าน Insider …

เปิดตัว Cloudflare Orbit บริการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ IoT จาก Cloud

เพื่อตอบรับการมาของโลกแห่ง Internet of Things หรือ IoT ที่ความมั่นคงปลอดภัยได้เริ่มเข้ามาเป็นประเด็นสำคัญ ทาง Cloudflare จึงได้ประกาศเปิดตัวบริการ Cloudflare Orbit ระบบเครือข่ายบน Cloud สำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ …