Breaking News

TechTalk Webinar: ทำการตลาดให้ตรงจุด ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงใจ ด้วย Amazon Personalize โดย TIS

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CMO, CDO, IT Manager, Marketing Manager, Data Scientist. Software Engineer, นักการตลาด และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ทำการตลาดให้ตรงจุด ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงใจ ด้วย Amazon Personalize โดย TIS” เพื่อ ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: ทำการตลาดให้ตรงจุด ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงใจ ด้วย Amazon Personalize โดย TIS
ผู้บรรยาย: คุณศิเวก สัจเดว, กรรมการบริษัท บริษัท ไทย อินฟอร์เมติก ซิสเต็มส์ จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (Bhutan Airlines)
วันเวลา: วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ มีความต้องการที่จะทำธุรกิจออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด TechTalkThai ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังงานสัมนาออนไลน์ “ทำการตลาดให้ตรงจุด ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงใจ ด้วย Amazon Personalize”

ในงานสัมนานี้จะมีเนื้อหาเพื่อให้ผู้รับฟังได้เข้าใจความต้องการของทางธุรกิจที่ต้องการใช้ IT เข้ามาช่วยตอบโจทย์งานการตลาดในธุรกิจ E-Commerce หรือ การตอบโจทย์การตลาดในการส่งข้อมูลให้กับผู้รับได้ตรงกับสิ่งที่ผู้รับสนใจ แนะนำ AWS Solutions ที่สามารถช่วยในการทำระบบ Recommender Systems แบบง่ายๆ เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว โดยครอบคลุม เนื้อหาดังนี้

  • Amazon Personalize คืออะไร? ใช้งานอย่างไร? ทำไมน่าใช้
  • การจัดเตรียมข้อมูล เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Amazon Personalize
  • สาธิตการใช้งาน Amazon Personalize
  • การนำ Amazon Personalize ไปใช้งานจริง ด้วย ภาษา Python

โดยคาดหวังว่าทางผู้เข้ารับฟัง จะสามารถที่จะนำ Solutions Amazon Personalize ไปใช้กับระบบ E-Commerce หรือระบบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการชองกลุ่มลูกค้าที่เข้ามารับฟัง และสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบ Recommender system บน AWS Infrastructure ได้

Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน TIS ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_b0wqY1IRTD-aSU5kJ4SLjw โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียนAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] ทำ Data Center Management ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Hitachi Ops Center

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Hitachi Vantara Webinar เรื่อง “ทำ Data Center Management ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Hitachi Ops Center” พร้อมแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการ Data …

[Video Webinar] Poly กับการสื่อสารสำหรับองค์กรในยุค New Normal

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังบรรยาย Poly Webinar เรื่อง “Poly กับการสื่อสารสำหรับองค์กรในยุค New Normal” เพื่ออัปเดตแนวโน้มการติดต่อสื่อสารในยุค New Normal ภายใต้เงื่อนไขการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เคร่งครัด …