TechTalk Webinar: เรียนรู้การทำ Data Analytics จากข้อมูล Log พร้อมชม Live Demo จาก Splunk

ttt_t_webinar_logo_small

การเก็บข้อมูลเหตุการณ์บนระบบเครือข่าย ไม่ได้ถูกจำกัดแค่เรื่องการปฏิบัติตาม พรบ. คอมพิวเตอร์อีกต่อไป ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในกระบวนการ IT Operational Analytics เพื่อวิเคราะห์ต่อยอดทางด้านธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่ม Visibility, การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ End-to-end, การลด MTTR และเพิ่ม SLA รวมไปถึงการชี้วัด KPI เพื่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการระบบ IT ได้อย่างรวมศูนย์

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทางด้าน Cyber Security เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เรียนรู้การทำ Data Analytics จากข้อมูล Log พร้อมชม Live Demo จาก Splunk” โดยคุณสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณอนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของ STelligence ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 ผ่านทาง Web Conference ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ttt_webinar_banner_4

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: เรียนรู้การทำ Data Analytics จากข้อมูล Log พร้อมชม Live Demo จาก Splunk
ผู้บรรยาย: คุณสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณอนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของ STelligence
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Cisco WebEx Meeting
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

ระบบ IT ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรตั้งแต่ด้าน Infrastructure ไม่ว่าจะเป็น Networking & Security, Systems, Applications, Virtualization, Cloud Computing, Unified Communication และอื่นๆ โดยช่วยลดขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากระบบ IT เหล่านี้ยังสามารถนำมาใช้ วิเคราะห์ เพื่อช่วยเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการ ลดความเสี่ยงด้านธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน และใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจสำหรับ KPI ที่สำคัญขององค์กรได้อีกด้วย เรียกว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Big Data Analytics ตั้งแต่วันนี้ โดยการนำแนวคิดของ IT Operational Analytics เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลที่มีอยู่ ให้สามารถเปลี่ยนการบริหารจัดการรูปแบบเดิมๆ ที่มักมีข้อจำกัดด้านผลิตภัณฑ์ (Silo-based Limitations) กลายเป็นการแก้ไขปัญหาที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ ได้แบบ End-to-end ทำให้ฝ่าย IT สามารถทำงานได้สอดคล้องกับ SLA และ KPI ที่กำหนดไว้ รวมถึงสามารถลด MTTR และเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการใหม่ๆ ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

Agenda

  • แนะนำภาพรวมการจัดเก็บข้อมูล IT และการนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์
  • เราจะเพิ่มความสามารถทางด้าน Visibility การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ End-to-end, การทำงานให้สอดคล้องกับ SLA และ KPI ได้อย่างไร
  • กรณีศึกษาและชมตัวอย่างการใช้งาน Splunk ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data Analytics
  • Q&A

1 ชั่วโมงเต็มกับ TechTalk Webinar ผ่าน Cisco WebEx Meeting

หลายท่านอาจประสบปัญหาเรื่องเวลา หรือการเดินทางมายังงานสัมมนาที่ต่างๆ ทำให้พลาดโอกาสในการอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีอันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน TechTalkThai จึงได้ริเริ่มโปรเจ็คท์ TechTalk Webinar สำหรับกระจายความรู้ และอัพเดทข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ผ่านทางระบบ Web Conferencing (Cisco WebEx) เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมและฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและ Vendor ต่างๆ จากที่ไหนก็ได้ ที่สำคัญคือ ทุกท่านสามารถเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar: เรียนรู้การทำ Data Analytics จากข้อมูล Log พร้อมชม Live Demo จาก Splunk ได้ฟรี โดยทีมงาน TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วม TechTalk Webinar 100 ท่านแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน เข้าฟังบรรยายโดยไม่คำนึงถึงอันดับการลงทะเบียนก่อนหลัง

กด Interested หรือ Going เพื่อติดตามอัพเดท TechTalk Webinar: เรียนรู้การทำ Data Analytics จากข้อมูล Log พร้อมชม Live Demo จาก Splunk บน Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1771419476411270/

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมลตอบรับแสดงรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วม TechTalk Webinar ผ่านทาง Cisco WebEx Meetings ภายใน 48 ชั่วโมง


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

6 เทรนด์ Cybersecurity ปี 2024 โดย Gartner

ในโลกที่ Generative AI เฟื่องฟู การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยย่อมต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย Gartner ได้สรุป 6 เทรนด์ด้าน Cybersecurity สำหรับปี 2024 และอนาคตอันใกล้ ติดตามอ่านกันได้ในบทความนี้

Tenable ออกโซลูชันใหม่ Tenable One for OT/IoT

IT ไม่ใช่ช่องทางเดียวที่จะถูกโจมตีได้ แต่ยังมีธุรกิจอีกจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาระบบ OT และ IoT ในการปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้เองการรู้จักช่องโหว่ที่เป็นความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าระบบ IT ล่าสุด Tenable ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการช่องโหว่ได้ขยายความสามารถใหม่ให้แพลตฟอร์ม Tenable One รองรับการบริหารจัดการช่องโหว่สำหรับ …