Tag Archives: wpa2-psk

5 การโจมตีที่พบบ่อยบน Wi-Fi พร้อมวิธีรับมือ

Wi-Fi หรือระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นการเชื่อมต่อยอดนิยมในปัจจุบัน ที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้ Laptop, Smartphone และ Tablet ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน การโจมตีบนระบบ Wi-Fi จึงเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่สามารถตรวจจับและรับมือได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างลอยอยู่บนอากาศ จับต้องไม่ได้ ทีมงาน TechTalkThai จึงรวบรวมการโจมตีที่พบบ่อยบนระบบ Wi-Fi พร้อมวิธีรับมือมาเล่าสู่กันฟังครับ

Read More »