Tag Archives: Wireless security

NSA ออกเอกสารแนะนำการใช้เครือข่ายไร้สายสาธารณะอย่างมั่นคงปลอดภัย

NSA ได้ออกเอกสารหวังช่วยลดความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานของภาครัฐสหรัฐฯ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในวิธีการใช้งานเครือข่ายไร้สายในสาธารณะ เช่น Wi-Fi, Bluetooth และ NFC

Read More »