Tag Archives: Windows Defender Sandbox

Microsoft เตรียมรัน Antivirus ใน Sandbox เป็นเจ้าแรก

ตอนนี้ผู้ใช้งาน Antivirus บน Windows 10 หรือ Windows Defender สามารถเปิดรันใน Sandbox ได้แล้ว ที่ทำเช่นนี้เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องมือป้องกันกลายเป็นจุดอ่อนเสียเอง โดยทำตามคำแนะนำของนักวิจัยด้านความมั่นคงหลายรายซึ่งทำให้ Windows Defender หลายเป็นผลิตภัณฑ์ Antivirus เจ้าแรกที่รันอยู่ใน Sandbox อีกด้วย

Read More »