Breaking News

พบ Ransomware ชนิดใหม่ ปลอมเป็น Windows Critical Update

Sophos ผู้ให้บริการโซลูชันรักษาความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันการสูญหายของข้อมูลชั้นนำของโลก ออกมาแจ้งเตือนถึง Ransomware ตัวใหม่ ชื่อว่า Fantom (Troj/Fantom-B) ถึงแม้ว่าจะเป็น Ransomware ที่ไม่ได้มีความซับซ้อนและไม่ได้แพร่กระจายตัวออกไปมากนัก แต่มีจุดเด่นตรงที่การปลอมเป็น Windows Critical Update เพื่อหลอกผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการอัปเดตระบบปฏิบัติการได้

Read More »