Tag Archives: wave computing

Wave Computing เตรียมเปิด Open Source ให้ Instruction Set Architecture ของ MIPS CPU กระตุ้นตลาดให้แข่งขันกันมากขึ้น

Wave Computing ได้ออกมาประกาศเปิด Open Source ให้กับ Instruction Set Architecture (ISA) ของ CPU สถาปัตยกรรมแบบ MIPS ในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้เหล่าผู้ผลิต CPU มีทางเลือกในการผลิต System-on-Chip (SoC) กันมากขึ้น กระตุ้นตลาด CPU ให้เกิดการแข่งขันและเติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีกก้าว

Read More »