Breaking News

นักวิจัยพบวิธีใหม่ในการโจมตี Alexa และ Google Home Assistants

ทีมนักวิจัยชาวจีนและสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันตีพิมพ์งานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกันการโจมตีด้วยเสียงกับความสามารถจาก Alexa และ Google Home ที่มีการรับคำสั่งด้วยเสียงโดยให้ชื่อการโจมตีว่า ‘Voice Squatting’ โดยไอเดียคือการหลอกให้ผู้ใช้งานเปิดแอปที่มีเสียงคล้ายกันและอาจจะใช้แอปอันตรายเก็บข้อมูลอื่นได้

Read More »