Tag Archives: vmware replicate

5 เหตุผลดีๆ ในการเลือกใช้ EZ-Cloud ในการทำ Disaster Recovery สำหรับ Nutanix และ VMware

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Nutanix หรือ VMware ภายในองค์กรนั้น ถึงแม้จะมีทางเลือกมากมายในการออกแบบระบบ Disaster Recovery (DR) และการทำ Business Continuity ก็ตาม แต่การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็น Native จากทาง Nutanix หรือ VMware เองนั้นก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ EZ-Cloud ได้ให้บริการ Disaster Recovery-as-a-Service เพื่อเป็นทางเลือกให้ทุกองค์กรที่ใช้ Nutanix และ VMware ต่อยอดการทำ Disaster Recovery ได้อย่างคุ้มค่าและมั่นใจ ด้วยข้อดีของการใช้เทคโนโลยีของ EZ-Cloud ในการทำ Disaster Recovery ได้ดังต่อไปนี้

Read More »