Tag Archives: vmware marvin

ลือ VMware อาจกำลังเตรียมขาย Converged Compute and Storage Hardware ของตัวเอง

ข่าวลือนี้มีต้นตอมาจาก http://www.channelregister.co.uk/2014/06/10/vmware_to_build_converged_compute_and_storage_ihardwarei/ โดยมีข้อสันนิษฐานจากหลักฐานด้วยกัน 2 ส่วน ดังนี้

Read More »