Breaking News

Tag Archives: vmware cloud expo 2019

นับถอยหลังสู่งาน VMware Thailand Cloud Expo 2019 วันที่ 25 ก.ย. 2019

VMware Thailand ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา VMware Thailand CLOUD EXPO 2019 “Paving the way to the Multi-Cloud” งานสัมมนาครั้งแรกในประเทศไทยที่จะนำทุกท่านไปรู้จักกับบริการ VMware Cloud จากเหล่าผู้ให้บริการในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ VMware Cloud Provider Program (VCPP) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้งานโซลูชันต่างๆ ของ VMware บน Cloud ที่เปิดให้บริการอยู่ใน Data Center ภายในประเทศไทย ง่ายต่อการใช้งาน ประสานงานได้คล่องตัว และยังไม่ต้องกังวลกับประเด็นปัญหาด้าน Compliance ต่างๆ อีกต่อไป พร้อมทั้งยังรองรับการให้บริการแก่หน่วยงานราชการทั่วไทยได้อีกด้วย ซึ่งงานสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

Read More »