Tag Archives: vmware bitfusion

VMware เผยแผนเข้าซื้อกิจการ Bitfusion เสริมการนำ GPU และ FPGA มาใช้งานในระบบ AI บน Virtualization Platform

VMware ได้ออกมาประกาศถึงแผนการเข้าซื้อกิจการ Bitfusion บริษัท Startup ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2015 ซึ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี Virtualization สำหรับหน่วยประมวลผลกลุ่ม Accelerator โดยเฉพาะอย่างเช่น GPU และ FPGA

Read More »