Breaking News

Tag Archives: Veritas Tech Symposium 2019

สรุปงาน Veritas Tech Symposium 2019 : บริหารจัดการความซับซ้อนของข้อมูลด้วย Veritas Enterprise Data Service Platform (A P I)

การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีถือเป็นเรื่องดีกับโลก เพียงแต่สิ่งเบื้องหลังที่อยู่เบื้องหลังและเป็นภาระขององค์กรตามมาก็คือทำอย่างไรจึงจะสามารถจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีจำนวนมากและซับซ้อนเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการปกป้องข้อมูลสำคัญให้รอดพ้นจากภัยคุกคามหรือในภาวะภัยพิบัติ รวมถึงกฏหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ถือกำเนิดขึ้น เช่น GDPR หรือ PDPA ของไทยเอง ด้วยเหตุนี้เอง Veritas จึงจัดงานใหญ่ประจำปีขึ้นภายใต้ชื่อ “Veritas Tech Symposium 2019” ในวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยภายในงานได้พูดถึงคอนเซปต์ Veritas Enterprise Data Service Platform ซึ่งประกอบไปด้วย (A)vilability (P)rotection และ (I)nsights ที่ Veritas จะเข้ามาตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด เราจึงขอสรุปสาระสำคัญทั้งหมดของงานมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันครับ

Read More »