Tag Archives: veritas desktop and laptop option

TechTalk Webinar: Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) สำรองข้อมูลสำหรับพนักงานที่ Work from Home โดย Veritas

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) สำรองข้อมูลสำหรับพนักงานที่ Work from Home โดย Veritas" เพื่อทำความรู้จักกับแนวทางและเทคโนโลยีสำหรับสำรองข้อมูลให้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่พนักงานใช้ในการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลสำคัญในการทำธุรกิจจะสูญหาย ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2020 เวลา 16.00 – 17.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »