Tag Archives: value-added services

True IDC บุกตลาด Value-Added Services บน Data Center และ Cloud

True IDC ผู้นำธุรกิจการให้บริการ Data Center และ Cloud Computing ในประเทศไทย จัดทัพให้บริการ Value-Added Services ซึ่งเป็นซีรี่ย์โซลูชัน IT ในรูปแบบ as-a-Service ขจัดปัญหาเรื่องการจัดซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ลดค่าใช้จ่ายด้าน CapEx และร่นระยะเวลาการนำบริการออกสู่ตลาด

Read More »