Tag Archives: true business forum 2018

เชิญร่วมสัมมนาฟรี TrueBusiness Forum 2018 กับประเด็น Big Data, AI และ Digital Payment ในไทย 9 พ.ค. 2018

TrueBusiness ขอเรียนเชิญเหล่าผู้ประกอบการและผู้บริหาร เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี “TrueBusiness Forum 2018 : The Digital Future to Sustainability โลกดิจิทัลแห่งอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน” เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ กับการนำมาใช้งานจริงในธุรกิจไทย พร้อมพบปะกับเหล่าผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำในไทยที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยี Digital ไปใช้สร้างสรรค์ในธุรกิจ วันที่ 9พ.ค. 2018 โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนฟรีดังนี้

Read More »