Tag Archives: transact-sql

Microsoft จัดชุดใหญ่! เปิดคอร์สฟรีสอน 8 ทักษะด้าน Data Science สำหรับบุคคลทั่วไป แก้ปัญหาขาดแคลน Data Scientist

เพื่อเตรียมรับมือกับการขาดแคลนแรงงานทักษะทางด้าน Data Science ที่ปัจจุบันมีตำแหน่งงานเปิดว่างถึง 1.5 ล้านตำแหน่ง ทาง Microsoft จึงได้จัดคอร์สออนไลน์เรียนฟรีเพื่อสอนพื้นฐานทางด้าน Data Science ด้วยกัน 8 ทักษะ ที่รวมเอาคอร์สออนไลน์ด้วยกัน 14 คอร์สและ 1 Project มาเป็นคอร์สใหญ่ภายในโครงการ Microsoft Professional Program for Data Science โดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเรียนฟรีดังนี้

Read More »