Tag Archives: tlc ssd

Solid State Drive ราคาลงอย่างรวดเร็ว 128GB SSD จะราคาเท่า 500GB HDD ในปีนี้

ในไตรมาสแรกของปี 2016 นี้ ราคาของ Solid State Drive (SSD) ได้ลดลงมากว่าเดิมอีกถึง 12% จากไตรมาสก่อน ดังนี้

Read More »