Tag Archives: threat centric

สรุปแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของ Security และวิธีการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ จากงาน Cisco Night Academy #3: Security Innovation

สำหรับงาน Cisco Night Academy ครั้งที่ 3 นี้ก็จัดขึ้นในหัวข้อของ Security Innovation นะครับ โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ การอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้าน IT Security ภายในองค์กร และการอัพเดตเทคโนโลยีและมุมมองใหม่ๆ ในการรักษาความปลอดภัย ก็ถือเป็นเรื่องที่ผู้ดูแลระบบทุกคนควรอ่านเอาไว้เป็นแนวทาง ดังนี้ครับ

Read More »

[PR] ทำไมการรักษาความปลอดภัยแบบ “มุ่งเน้นที่ภัยคุกคามเป็นหลัก” (Threat-Centric Security) จึงจำเป็นสำหรับ องค์กร ‘ทุกขนาด’ ในวันนี้

ปัจจุบัน เมื่อพูดถึงสถานการณ์ภัยคุกคาม จะเห็นว่าผู้โจมตีใช้วิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นในการโจมตีองค์กรทุกขนาด โดย รายงานความปลอดภัยประจำ ปี 2558 ของซิสโก้ ระบุว่า แนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ก็คือ ผู้โจมตีใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับและปกปิดกิจกรรมที่เป็นอันตราย

Read More »