Tag Archives: thailand tourism open platform

[PR] ซิป้าเดินหน้ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายกระทรวงดีอี ผลักดันแพลตฟอร์มท่องเที่ยวหนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขจัดปัญหาขาดโอกาสทางการค้า

ประเทศไทยถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยไม่ขาดสาย โดยกรมการท่องเที่ยวได้สำรวจสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยปี 2559 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พบว่ามีนักท่องเที่ยวมากถึง 22,412,610 คน มากกว่าช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมากกว่าร้อยละ 11.75 ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมที่หลายคนอยากเข้าไปจับจองพื้นที่ โดยเฉพาะการให้บริการด้านที่พักอาศัย ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่าปี 2559 จะมีเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจโรงแรมประมาณ 537,000 – 544,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.7 – 6.0 จากปี 2558 ที่คิดเป็นมูลค่า 513,000 ล้านบาท

Read More »

[PR] ซิป้าประกาศจุดยืนเน้นย้ำภารกิจอยู่คู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) หรือซิป้า ประกาศจุดยืนเน้นย้ำภารกิจอยู่เคียงข้างพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สร้างความมั่นใจพร้อมจับมือพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าชูโรดแมป ผลักดันโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ.2560 – 2563 ที่ปรับปรุงใหม่

Read More »