Tag Archives: Thailand 5G Ecosystem Innovation Center

[Guest Post] กระทรวงดิจิทัลฯ โดยดีป้า ผนึกกำลังหัวเว่ยฯ เปิดศูนย์ “Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) เพื่อผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G ผสานความร่วมมือของทั้งระบบนิเวศ ให้ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรุงเทพฯ

Read More »