Tag Archives: Thai IoT International Conference

AIS เผยเทรนด์การลงทุน IoT พร้อมเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ IoT ระดับนานาชาติครั้งแรกของไทยวันที่ 2-3 ธันวาคมนี้

AIS ได้เปิดเผยถึงเทรนด์ของโครงการลงทุน IoT ในประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตในหลายภาคธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ AIS IoT Alliance Program (AIAP) และล่าสุดเพื่อยกระดับ Ecosystem ของตลาด IoT ไปอีกขั้นทาง AIS จึงได้จับมือร่วมกันกับสมาคม Thai IoT, DEPA และมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดงาน “Thai IoT International Conference” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน IoT ครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายในงานมีการจัดประกวดผลงานโซลูชันด้าน IoT ในหลายด้านอาทิ เช่น อุตสาหกรรม พลังงาน การเกษตร Healthcare และอื่นๆ ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพแก่นักลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน IoT ในภูมิภาคอาเซียน 

Read More »