Tag Archives: telstra arcus

Asia Cloud Computing Association แจกฟรี 15 กรณีการใช้ Cloud ในงานสาธารณสุขทั่วเอเชีย

Asia Cloud Computing Association (ACCA) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการนำ Cloud มาใช้ในงานด้านสาธารณสุขทั่วภูมิภาคเอเชีย และสรุปออกมาเป็นรายงานให้ได้นำไปศึกษากันฟรีๆ โดยหนึ่งในนั้นก็มีกรณีศึกษาของโรงพยาบาลปากน้ำโพจากประเทศไทยด้วย

Read More »