Breaking News

รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของ Software-Defined Infrastructure สร้าง Data Center ที่ยืดหยุ่นด้วย Software

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เทรนด์เทคโนโลยีทางด้าน Data Center ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ด้วยแนวคิดใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวันเพื่อมาตอบโจทย์รูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และ Software-Defined Infrastructure หรือ SDI นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวโน้มที่มาแรงมากสำหรับการทำ IT Transformation ภายในองค์กร ดังนั้นบทความนี้เราจึงจะมาทำความรู้จักเบื้องต้นกับ SDI กันนั่นเองครับ

Read More »