Tag Archives: surveillance system

ตอบโจทย์ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดในธุรกิจองค์กร พร้อมเสริม Video Analytics AI ด้วย Synology

ระบบ Video Surveillance หรือระบบกล้องวงจรปิดนั้นได้เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจองค์กรไทยในหลากหลายแง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาความปลอดภัยให้กับธุรกิจ และการทำโครงการในลักษณะของ Smart Building อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาหลายธุรกิจองค์กรเองนั้นก็ได้เผชิญกับความท้าทายหลากหลายประการในการใช้งานโซลูชันระบบกล้องวงจรปิด ทั้งความยุ่งยากในการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่หลากหลาย ค่าใช้จ่ายที่สูงจากการนำ Software ที่รองรับกล้องได้หลายยี่ห้อมาใช้ ในขณะที่การค้นหาตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวิดีโอที่บันทึกเอาไว้นั่นก็เป็นไปด้วยความยุ่งยากและขาดความแม่นยำ

Read More »